Ing. Marek Fojtík, MBA

Obchodní ředitel Viega s.r.o.V mém profesním životě se naskytla příležitost, kterou jsem se rozhodl využít. Měl jsem potřebu tuto příležitost podpořit i novými vědomostmi. Cítil jsem, že by se mi hodily vědomosti především v oborech řízení lidí, marketingu a v podnikové ekonomii. Při mé dosavadní praxi i v absolvovaném studiu byly tyto obory zcela mimo můj zájem a cítil jsem zde svůj velký handicap. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro studium a získání vědomostí na úrovni MBA.
Celkem dlouho a pečlivě jsem vybíral školu, která by mi vyhovovala, jak rozsahem studia, tak časovým plánem a v neposlední řadě i mým finančním možnostem. Jako nejlepší volba (a to jsem ještě neuměl používat SWOT analýzu) mi vyšlo studium na ESBM. Studium na této škole nejlépe splňovalo všechna má kritéria.
A této volby skutečně nelituji. Během studia na ESBM jsem získal opravdu mnoho zajímavých a pro praxi užitečných informací. Ty s úspěchem využívám v pracovním životě.
Rád uvedu jeden příklad, jak nabyté vědomosti pomáhají. Mé studium započalo v září 2019 a když jsem na jedné z prvních přednášek slyšel o nutnosti sestavit krizový plán pro organizaci, jen jsem se v duchu pousmál, a myslel jsem si něco o čisté ztrátě času. Pak ovšem světem prolétlo onemocnění s COVID 19 a vše je jinak. Mně stačilo jen vyhledat informace v poznámkách z přednášky a z doporučené literatury a hned jsem mohl vymýšlet možné strategie, jak tato nová a nečekaná situace může poškodit firmu a jak se možným dopadům bránit.
V ESBM je tým nejen skvělých pedagogů, jak z univerzitního prostředí, tak z praxe a skvělé je i studijní oddělení. Všichni jsou moc ochotní a vstřícní. Lituji toho, že jsem se ke studiu neodhodlal dříve. Moc všem z ESBM děkuji za přístup a držím palce i v této nelehké době.
Přidávám vzkaz i všem potenciálním studentům, nebojte se a zvolte si také studium na ESBM, vím totiž, že si vyberete dobře, tak jako jsem si vybral já.