Proč studovat na ESBM

Master of Business Administration (MBA)

Proč studovat na ESBM Master of Business Administration (MBA)

 • Nabízíme prestižní studium MBA, DBA, BBA a LLM s mezinárodní akreditací

ESBM je akreditována prestižními zahraničními asociacemi a organizacemi, které dohlíží na kvalitu vzdělávacích programů, lektorů, výuky a celé instituce. Díky akreditacím musí ESBM dokládat neustálý progres a zlepšení v rámci vzdělávacího procesu.

 • Vzděláváte se online, v českém jazyce a celé studium trvá 1 rok

Výuka na ESBM probíhá v online formě v kombinaci s interaktivní výukou – workshopy. Díky propracovanému systému studia mohou studovat i ti nejvytíženější. Délka studia je nastavena na jeden rok a v případě studia MBA je rozdělena do tří bloků, LLM studium se skládá ze 2 bloků a v rámci DBA a BBA studia absolvujete rovněž 2 bloky. Studium probíhá v češtině, nicméně je plně přizpůsobeno slovenským studentům, kteří mají možnost seminární a závěrečné práce odevzdávat ve své mateřštině. Roční programy MBA, DBA, BBA a LLM jsou navíc časově flexibilní.

 • Můžete si sestavit vlastní studijní MBA program

1. blok programu MBA obsahuje moduly z oblasti managementu, HR, financí, které jsou nezbytné pro výkon funkce každého manažera. V rámci 2. bloku studia si student volí specializaci dle svého zájmu a zaměření. Vybírat si může z celkové nabídky 20 MBA specializací. Ve 3. bloku si student volí 2 z více než desítky volitelných předmětů (modulů).

 • Vyberete si z 20 specializací MBA 

Program MBA nabízí ESBM ve 20 různých specializacích, aby si student mohl pohodlně vybrat zaměření dle svého zájmu a preferencí. Navíc škola garantuje otevření každého studijního programu MBA nehledě na počet uchazečů. 

 • Studium můžete zahájit kdykoliv

Programy MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration) či LLM (Master of Laws) je možné zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Není tak nutné čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. Neznamená to však, že student absolvuje studium sám. Po přihlášení ke studiu ihned získá přístup do e-learningového systému (intranetu), kde nalezne studijní materiály a informace. Student si vybírá, ve kterých termínech se výuky zúčastní s dalšími studenty.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

 • Nabízíme časově flexibilní studium odkudkoliv

Díky online formě studia má člověk možnost studovat odkudkoliv a dle vlastních časových možností. Prostřednictvím profesionálního e-learningového systému ESBM mohou studenti získat studijní materiály, sylaby, prezentace a veškeré další informace potřebné k průběhu celého studia. Studium MBA, DBA, BBA a LLM na ESBM je tedy přizpůsobeno i těm nejvytíženějším. Navíc studenty nezatěžujeme zbytečnými administrativními úkony, kvůli kterým by museli dojíždět do sídla školy.

 • Studiem vás bude provázet moderní e-learningový systém 

Studentská sekce (e-learningový systém) funguje jako moderní školní informační systém a obsahuje sylaby, studijní materiály, prezentace, termíny seminářů, vlastní studijní plán, kontakty na lektory, diskusní fóra, formuláře ke stažení a veškeré další náležitosti potřebné ke studiu. V rámci studentské sekce si studenti navíc volí termíny seminářů, které jim vyhovují. Sami si tedy sestavují harmonogram studia dle vlastních časových požadavků a možností. 

 • Studium je postaveno na Oxfordském vzdělávacím modelu

ESBM vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je oproti kontinentálnímu modelu zaměřen převážně na rozvoj schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci na reálných příkladech a praxi. Tento systém potlačuje formu učení se zpaměti.

 • Spolupracujeme se špičkovým lektorským týmem

Lektorský tým ESBM je sestaven z těch nejlepších profesionálů v daném oboru. Lektoři mimo svoji lektorskou činnost působí v praxi na předních manažerských postech nebo u konzultačních společností a jsou tak schopni předat své praktické zkušenosti. Studenti mohou nad rámec výuky konzultovat s lektory své dotazy.

 • Získali jsme prestižní ocenění od zahraniční vzdělávací asociace 

ESBM získala prestižní ocenění zavedené mezinárodní společnosti s vysokou úrovní poskytovaného vzdělávání v programech Master of Business Administration (MBA). Ocenění bylo uděleno renomovanou evropskou institucí The European Association for Business Studies, která kladně hodnotila především strukturu a obsah vzdělávacích programů MBA, poskytovanou formu studia a odborný lektorský tým. Získaný certifikát je signálem špičkové kvality našich nabízených manažerských programů.

 • Přihlášku ke studiu si podáte ZDARMA

Cena studia je konečná a zahrnuje veškeré úkony spojené se zpracováním přihlášky, účast na prezenčních i online seminářích, občerstvení na prezenčních seminářích, studijní materiály dostupné on-line ve studentské sekci, individuální setkání a diskuze s lektory, vyhotovení diplomu, účast na nadstandardních přednáškách, seminářích, společenských akcích a dalších aktivitách pořádaných ESBM. Za podání přihlášky neplatíte již žádný manipulační poplatek. Navíc mají studenti možnost čerpat zajímavé slevy a bonusy na produkty a služby u našich partnerů.

 • Jako absolvent ESBM se výborně uplatníte

Absolventi ESBM nacházejí uplatnění ve vrcholových manažerských postech dle zvoleného studijního programu (specializace). Nově nabyté znalosti a praktické zkušenosti získané v rámci studia MBA, DBA, BBA či LLM úspěšně využívají v prestižních tuzemských a zahraničních firmách.

 • Máte přístup k odborné literatuře jak online, tak offline

Všichni studenti ESBM si mohou na studijním oddělení zapůjčit vybranou literaturu k vyučovaným modulům. K dispozici jsou rovněž i odborné časopisy. Zároveň jako bonus získávají po celou dobu studia bezplatný přístup do online knihovny, která čítá více než 1.000.000 titulů.

 • Získáte členství v absolventském klubu

Po skončení studia MBA, DBA, BBA či LLM neztrácí studenti kontakt se školou a lektory. Všichni absolventi ESBM jsou pravidelně zváni na nejrůznější akce, jako jsou odborné přednášky se zajímavými osobnostmi, networkingová setkání, odborné konference, společenské celovečerní akce atd.

 • Proklientský přístup je pro nás samozřejmostí

Pro ESBM je profesionální a individuální přístup ke každému studentovi samozřejmostí. Studijní oddělení, lektoři i celý tým ESBM vychází požadavkům studentů vstříc a snaží se zajistit jejich maximální spokojenost.

Online přihláška      Aktuální cena studia

Proč studovat na ESBM - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 181 uživatelů