Často kladené otázky

Master of Business Administration (MBA)

Často kladené otázky Master of Business Administration (MBA)

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MBA?

Uchazeč o studium programu MBA musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA. Ke studiu může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to na základě udělení výjimky v případě prokazatelně doložené praxe a maturitního vysvědčení.
 

Jak podat přihlášku?

Přihlášku naleznete na našich stránkách v elektronické podobě nebo v PDF formátu. Přihlášku je možné podat buď elektronicky, zaslat poštou či osobně doručit na studijní oddělení. Pokud je přihláška řádně podána a jsou k ní přiloženy potřebné dokumenty (doklad o posledním dosaženém vzdělání, popř. doklad o praxi), bude uchazeč informován o postupu a bude mu zaslána smlouva o studiu. Po podepsání smlouvy a uhrazení alespoň první splátky za studium bude uchazeči zpřístupněna studentská sekce, kde bude informován o veškerých náležitostech studia.
 

Jaká je cena za studium?

Standardní cena za studium MBA činí 114.000 Kč bez DPH. Nyní jsme si pro vás nicméně připravili speciální nabídku - snížili jsme cenu školného na 79.000 Kč bez DPH. Tato nabídka je ale časově omezená a platí pouze do 5. 12. 2020. Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studiaČasově omezená nabídka se vztahuje na všechny MBA specializace, více informací naleznete v sekci Školné.
 

Proč si vybrat právě ESBM?

Jako jediná škola vyučující postgraduální programy MBA nabízí ESBM jedinečný model studia založený na Oxfordském systému výuky s možností kombinace části předmětů dle vlastní volby. Některé předměty jsou shodné pro všechny účastníky daného programu a část předmětů si student vybírá individuálně. Díky tomu mají studenti možnost sestavit si výukový program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na obor studia a byl v souladu s vykonávanou profesí, popřípadě osobními zájmy studenta.
 

Kdy studium na ESBM začíná?

Ke studiu vzdělávacích programů na ESBM se můžete přihlásit kdykoliv během celého roku. Není tedy potřeba čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. V rámci e-learningového systému máte ihned k dispozici studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Jak dlouho studium MBA trvá?

Standardní délka studia programu MBA na ESBM trvá 1 rok. Na žádost studenta lze z osobních i pracovních důvodů studium MBA prodloužit nebo přerušit. 
 

Jakým způsobem studium na ESBM probíhá?

Studium MBA probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného  si studenti volí jednu specializaci, která se skládá ze 3 modulů. U 3. BLOKU – volitelného –  si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů. Za celé studium studenti absolvují 4 celodenní workshopy, které probíhají o víkendu (obvykle sobota). Výstupem jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr student vypracuje závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno. Více informací o studiu MBA.


Je nutné se výuky účastnit?

Jelikož se jedná o jeden z nejvyšších stupňů manažerského vzdělání, není vyžadována účast studenta na výuce. Tedy neexistuje něco jako “povinná docházka“. Nicméně vřele doporučujeme, aby se student výuky účastnil.   
 

Co je to seminární práce?

Je to písemná práce, která dokazuje, že student obsah problematiky daného modulu pochopil a je schopen jej dále sám aplikovat do praxe. Účelem práce je především studentova vlastní argumentace, jeho pohled a názory. Za 1. blok student vypracovává 3 seminární práce, za 2. blok 2 práce a za 3. blok 1 seminární práci.
 

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou před komisí. Student pak následně získá profesní titul MBA, který se uvádí za jménem.
 

Jaké je složení lektorského týmu na ESBM?

Lektorský tým ESBM je sestaven z těch nejlepších profesionálů v daném oboru. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat specialista na danou problematiku a předá jim cenné zkušenosti, které v běžné literatuře a na akademické půdě nenajdete. Lektoři jsou po celou dobu studia studentům plně k dispozici.
 

Získám studiem MBA akademický titul?

Úspěšný absolvent dokládá ziskem titulu MBA rozšíření manažerského vzdělání nad rámec vysokoškolského studia. Podle stávající legislativy o vysokých školách není však v České republice titul MBA považován za titul akademický, ale za titul profesní, psaný za jménem. Není ho tudíž možné zapisovat do občanského průkazu.
 

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Kontaktujte nás

Často kladené otázky - Hodnocení 4.98/5 - Hodnotilo 131 uživatelů