Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MBA?

Uchazeč o studium programu MBA musí doložit diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA. Ke studiu může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to na základě udělení výjimky v případě prokazatelně doložené manažerské praxe a maturitního vysvědčení. Ke studiu MBA jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek a pohovorů. Více informací v sekci Podmínky přijetí.

Jaká je cena za studium?

Standardní cena za studium MBA činí 114.000 Kč bez DPH. Aktuálně jsme si však pro naše studenty připravili speciální nabídku, více informací naleznete v sekci Školné. Časově omezená nabídka se vztahuje na všechny MBA specializace. Školné si navíc můžete rozložit až do 12 splátek bez navýšení ceny studia.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu MBA je možné podat na našich webových stránkách online v elektronické podobě, zaslat poštou či osobně doručit na studijní oddělení. Pokud je přihláška řádně podána a jsou k ní přiloženy potřebné dokumenty (doklad o posledním dosaženém vzdělání, popř. doklad o praxi), bude uchazeči zaslána smlouva o studiu spolu s informacemi o dalším postupu. Po podepsání smlouvy a uhrazení první splátky za studium bude uchazeči zpřístupněna studentská sekce, kde nalezne veškeré podklady ke studiu včetně studijních materiálů.

Proč si pro studium MBA vybrat právě ESBM?

European School of Business & Management SE, jako první a jediná z institucí poskytujících postgraduální programy MBA, nabízí jedinečný model studia založený na Oxfordském systému výuky s možností vlastní volby některých modulů. Tento moderní a efektivní vzdělávací model je zaměřený především prakticky a pomáhá rozvíjet samostatné uvažování a logické schopnosti a dovednosti každého studenta. Podívejte se na výzkum přínosů studia MBA na EBSM očima našich absolventů.

Kdy studium na ESBM začíná?

Ke studiu vzdělávacích programů MBA na ESBM se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Není tedy potřeba čekat na zahájení semestrů či řešit problematiku s otevřením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihned k dispozici veškeré studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě.

Jakým způsobem studium na ESBM probíhá?

Studium MBA probíhá v českém/slovenském jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která se skládá ze 3 modulů. U 3. BLOKU – volitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů. Za celé studium studenti absolvují 4 celodenní workshopy, které probíhají o víkendu (v sobotu). Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce). Výstupem jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr student vypracuje práci závěrečnou, jejíž obhajobou je studium ukončeno.

Je nutné se výuky účastnit?

Jelikož se jedná o jeden z nejvyšších stupňů manažerského vzdělání, není vyžadována účast studenta na prezenčních částech. Tedy neexistuje něco jako “povinná docházka“. Nicméně vřele doporučujeme, aby se student výuky účastnil, protože osobní setkání s lektorem tvoří obrovskou přidanou hodnotu studia. Pokud student nemá zájem účastnit se prezenční výuky, všechny specializace lze studovat také čistě online, a to za zvýhodněnou cenu.

Jak jsou organizovány anglické programy MBA?

Studium MBA v anglickém jazyce je nabízeno celkem v 8 specializacích. Po přihlášení ke studiu obdržíte přístupové údaje do studentské sekce, kde naleznete veškeré studijní materiály, sylaby a výuková videa k jednotlivým modulům. V průběhu studia je nutné zpracovat 6 seminárních prací a 1 práci závěrečnou, která je následně obhajována před tříčlennou komisí.

V jaké formě probíhá studium anglických programů MBA?

Anglické specializace MBA programu jsou poskytovány kompletně v on-line formě. Je možné studovat pomocí dostupných studijních materiálů od lektorů a výukových videí, která si můžete pouštět kdykoliv Vám to vyhovuje, čímž je zajištěna vysoká flexibilita studia. Obhajoba závěrečné práce probíhá taktéž on-line za pomoci platformy ZOOM.

Jaké je složení lektorského týmu na ESBM?

Lektorský tým ESBM je sestaven z profesionálů daného oboru. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat specialista na danou problematiku. Lektoři jsou po celou dobu studia studentům plně k dispozici.

Co je to seminární práce?

Je to písemná práce, která prokazuje studentovo pochopení problematiky daného předmětu a samotnou aplikaci v praxi. Účelem práce je především studentova vlastní argumentace, jeho pohled a názory. Za 1. blok student vypracovává tři seminární práce, za 2. blok dvě práce a za 3. blok jednu seminární práci.

Jak dlouho studium MBA trvá?

Standardní délka studia programu MBA na ESBM trvá 1 rok. Na žádost studenta lze z osobních i pracovních důvodů studium MBA prodloužit, přerušit nebo ukončit.

Jak je studium MBA zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její úspěšnou obhajobou před komisí. Úspěšný absolvent následně získá profesní titul MBA.

Získám studiem MBA akademický titul?

Úspěšný absolvent dokládá ziskem titulu MBA rozšíření manažerského vzdělání nad rámec vysokoškolského studia. Podle stávající legislativy o vysokých školách není však v České republice titul MBA považován za titul akademický, ale za titul profesní, psaný za jménem.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Navštivte nás osobně.

Rádi Vás uvítáme v prostorách školy a provedeme Vás celým studiem.

Kontaktujte nás
Napište nám.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia.

Mám dotaz