Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu DBA?

Uchazeč o studium profesního programu DBA musí doložit diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání II. stupně (titul Mgr. nebo Ing.), popřípadě ukončené profesní vzdělání v programu MBA a dále minimálně pětiletou praxi na manažerské pozici. Ke studiu DBA jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek a pohovorů. Více informací v sekci Podmínky přijetí.

Jaká je cena za studium DBA?

Standardní cena za studium DBA činí 155.000 Kč bez DPH. Aktuálně jsme si však pro naše studenty připravili speciální nabídku, více informací naleznete v sekci Školné. Časově omezená nabídka se vztahuje na všechny DBA specializace. Školné si navíc můžete rozložit až do 12 splátek bez navýšení ceny studia.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu DBA je možné podat na našich webových stránkách online v elektronické podobě, zaslat poštou či osobně doručit na studijní oddělení. Pokud je přihláška řádně podána a jsou k ní přiloženy potřebné dokumenty (doklad o posledním dosaženém vzdělání a doklad o praxi), bude uchazeči zaslána smlouva o studiu spolu s informacemi o dalším postupu. Po podepsání smlouvy a uhrazení první splátky za studium bude uchazeči zpřístupněna studentská sekce, kde nalezne veškeré podklady ke studiu včetně studijních materiálů.

Proč si ke studiu DBA vybrat právě ESBM?

European School of Business & Management SE, jako první a jediná z institucí poskytujících postgraduální programy DBA, nabízí jedinečný model studia založený na Oxfordském systému výuky s možností vlastní volby některých modulů. Tento moderní a efektivní vzdělávací model je zaměřený především prakticky a pomáhá rozvíjet samostatné uvažování a logické schopnosti a dovednosti každého studenta. Podívejte se na výzkum přínosů studia na EBSM očima našich absolventů.

Kdy studium na ESBM začíná?

Ke studiu vzdělávacích programů DBA na ESBM se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Není tedy potřeba čekat na zahájení semestrů či řešit problematiku s otevřením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihned k dispozici veškeré studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě.

Jakým způsobem studium DBA probíhá?

Studium DBA probíhá v českém/slovenském jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 2 bloky a každý z bloků je rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí specializaci, která obsahuje 3 vzdělávací moduly. Za celé studium DBA absolvují studenti 3 celodenní workshopy, které probíhají o víkendu (v sobotu). Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce). Výstupem za celé studium je 5 seminárních prací nebo případových studií, na závěr student vypracuje závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno.

Jaké je složení lektorského týmu na ESBM?

Lektorský tým ESBM je sestaven z profesionálů daného oboru. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat specialista na danou problematiku. Lektoři jsou po celou dobu studia studentům plně k dispozici.

Je nutné se výuky účastnit?

Jelikož se jedná o jeden z nejvyšších stupňů manažerského vzdělání, není vyžadována účast studenta na prezenčních částech. Tedy neexistuje něco jako “povinná docházka“. Nicméně vřele doporučujeme, aby se student výuky účastnil, protože osobní setkání s lektorem tvoří obrovskou přidanou hodnotu studia. Pokud student nemá zájem účastnit se prezenční výuky, všechny specializace lze studovat také čistě online, a to za zvýhodněnou cenu.

Co je to seminární práce?

Je to písemná práce, která prokazuje studentovo pochopení problematiky daného předmětu a samotnou aplikaci v praxi. Účelem práce je především studentova vlastní argumentace, jeho pohled a názory. Za 1. blok student vypracovává tři seminární práce, za 2. blok dvě práce.

Jak dlouho studium DBA trvá?

Standardní délka studia programu DBA na ESBM trvá 1 rok. Na žádost studenta lze studium profesního programu DBA prodloužit, přerušit nebo ukončit.

Jak je studium DBA zakončeno?

Studium DBA je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její úspěšnou obhajobou před odbornou komisí. Úspěšný absolvent následně získá profesní titul DBA.

Získám studiem DBA akademický titul?

Úspěšný absolvent dokládá ziskem titulu DBA rozšíření manažerského vzdělání na nejvyšší možnou úroveň nad rámec vysokoškolského studia. Podle stávající legislativy o vysokých školách není však v České republice titul DBA považován za titul akademický, ale za titul profesní, psaný za jménem.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Navštivte nás osobně.

Rádi Vás uvítáme v prostorách školy a provedeme Vás celým studiem.

Kontaktujte nás
Napište nám.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia.

Mám dotaz