Online přihláška ke studiu

Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

Po dobu 2 týdnů od odeslání přihlášky vám GARANTUJEME ZVÝHODNĚNOU CENU STUDIA ve vybraném profesním programu.

Výběr studijního programu - specializace*

Osobní údaje

Korespondenční adresa

Forma úhrady školného

Přílohy (potvrzení o dokončeném vzdělání, o praxi)