Titul MBA

Master of Business Administration (MBA)

Titul MBA Master of Business Administration (MBA)

Titul MBA je zkratka anglického Master of Business Administration. Jedná se o vzdělávací program, který vychází z tradice anglosaských zemí a představuje moderní formu vzdělávání manažerů. Díky studiu MBA si jeho studenti rozšíří znalosti a získají především praktické dovednosti, které mohou aplikovat přímo ve svém zaměstnání nebo firmě. Absolventi s titulem MBA mají vynikající předpoklady pro postup na kariérním žebříčku, posílení své pozice na pracovním trhu a získání lepšího finančního ohodnocení. Dosažený titul je skvělá možnost, jak se odlišit od ostatních a otevřít si nové možnosti pro svůj profesní a osobnostní růst.

Akční sleva na studium MBA

Specializace studia MBA jsou určeny zejména zástupcům středního a vrcholového managementu, podnikatelům, zaměstnancům státní správy či neziskového sektoru. Studium ocení všichni ti, kteří by si rádi prohloubili znalosti v oblasti svého profesního zájmu a rozvinuli své manažerské schopnosti, dovednosti a analytické myšlení. Úspěšný absolvent získá profesní titul MBA, který se píše za jménem. Absolventi studia MBA mohou být velkým přínosem pro svou firmu, neboť v ní mohou přispět ke zkvalitnění procesů a implementovat nové strategie a postupy.

Online přihláška

Jaké výhody Vám přináší titul MBA?

  • Propojení teoretických poznatků s praktickými a jejich okamžitá aplikovatelnost.
  • Nové informace a aktuální trendy z oblasti managementu.
  • Cenné rady využitelné ve vlastní firmě nebo zaměstnání přímo od odborníků.
  • Navázání nových kontaktů profesního, obchodního i osobního charakteru.
  • Konkurenční výhodu oproti ostatním uchazečům jen s vysokoškolským vzděláním.
  • Možnost postupu v kariérním žebříčku.
  • Předpoklad pro lepší finanční ohodnocení.
  • Prestižní vzdělání, které posiluje Vaši pozici na trhu práce.
Titul MBA - Hodnocení 4.76/5 - Hodnotilo 165 uživatelů