Zvýhodněná cena MBA studia!
Pouze do 14. 7. 2024.

89.000 Kč bez DPH

Podrobný průběh studia MBA na ESBM

Výuka probíhá v českém jazyce, celé studium trvá 1 rok. Časová flexibilita umožňuje studium uzpůsobit vlastním možnostem a preferencím.
  • Master of Business Administration (MBA) představuje postgraduální vzdělávací program, díky kterému si prohloubíte dosavadní vědomosti a získáte komplexní pohled na management a řízení.

  • Programy MBA jsou prakticky zaměřené a vhodné pro střední a vyšší management, podnikatele, vedoucí pracovníky a pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti praxe.

  • European School of Business & Management SE využívá kombinaci online studia s interaktivní výukou (workshopy). Studium je postaveno na Oxfordském modelu výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému a podporuje samostatné uvažování studentů, vyhledávání informací a logickou argumentaci, které staví nad teoretické znalosti.

  • Výhodou studia na ESBM je časová flexibilita – možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny výuky, které mu vyhovují.

  • Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Studium rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – je shodný pro všechny studenty a obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která je dále rozdělena na 3 moduly. U 3. BLOKU – volitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů.

  • Prezenční část studia probíhá vždy o víkendu (sobota) a tvoří ji 4 celodenní semináře. Výuka probíhá v moderních prostorách v centru Prahy. Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).

  • Výuka je vedena profesionálními lektory, kteří jsou vybranými odborníky na konkrétní témata. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti tak mohou nad rámec výuky konzultovat jakákoliv témata a problematiku.

  • E-learningový systém (moderní studijní platforma) usnadňuje samotný průběh studia a dostupnost informací. Studenti v rámci systému mají přístup ke studijním materiálům, prezentacím, výukovým podkladům, harmonogramům přednášek a veškerým potřebným informacím ke studiu.

  • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

  • Úspěšný absolvent získá titul MBA, který se píše za jménem. Absolventi s manažerským vzděláním mají předpoklady pro postup na kariérním žebříčku, posílení své pozice na pracovním trhu, získání vyššího finančního ohodnocení a inspiraci k osobnímu rozvoji.


Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce).
Výhody studia

Profesionální lektorský tým

Lektorský tým ESBM je sestaven ze špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Přednášející často působí na předních manažerských postech nebo u konzultačních společností, díky čemuž jsou schopni studentům předat své praktické zkušenosti a know-how.

Moderní e-learningový systém

Profesionální vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní materiály, informace o seminářích, harmonogramy a veškeré potřebné podklady, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Online knihovna
Online knihovna

Studenti v rámci studia získají přístup ke kvalitním informačním zdrojům. Část odborné povinné literatury si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, kterou ESBM disponuje, nebo prostřednictvím online knihovny, která nabízí více než 1.000.000 odborných titulů.

Odborné workshopy nad rámec studia

ESBM pro studenty a absolventy pravidelně pořádá odborné workshopy na zajímavá témata z oblasti managementu, leadershipu, financí, práva či marketingu. Workshopy jsou bezplatné a probíhají nad rámec běžné výuky.


Zvýhodněná cena MBA!

Studujte za akční cenu 89.000 Kč bez DPH 114.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 14. 7. 2024.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme vše, co Vás zajímá!

Navštivte nás osobně.

Rádi Vás uvítáme v prostorách školy a provedeme Vás celým studiem.

Kontaktujte nás
Napište nám.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia.

Mám dotaz