Informace o studiu

Master of Business Administration (MBA)

Informace o studiu Master of Business Administration (MBA)

European School of Business & Management SE (ESBM) pro zkvalitnění výuky programů MBA využívá kombinaci online studia s interaktivní výukou (workshopy). Studium je postaveno na tzv. Oxfordském modelu výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému a podporuje samostatné uvažování studentů, vyhledávání informací a logickou argumentaci, které staví nad teoretické znalosti. 
 

Průběh studia MBA

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK  – základní – je shodný pro všechny studenty a obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKUspecializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která je dále rozdělena na 3 moduly. U 3. BLOKUvolitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů (viz schéma níže).

Tyto moduly jsou vedeny profesionálními lektory a studenti spolu s tutory mají možnost diskutovat vybraná témata, která následně zpracovávají ve své seminární práci. Prezenční část studia MBA probíhá vždy o víkendu a tvoří ji 4 celodenní workshopy. Výuka probíhá ve skupině v moderních prostorách v centru Prahy.

Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost začít studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 5 MODULŮ
2 výukové dny
Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty. Obsahuje 5 základních modulů (předmětů) - Management, Strategický management, Finanční řízení, Marketing a Public Relations a Řízení lidských zdrojů. Výuka 1. bloku je rozdělena do 2 výukových dnů.
2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 3 MODULY
1 výukový den
Ve 2. bloku si každý student vybírá jednu z nabídky specializací. Každá specializace obsahuje 3 moduly (předměty), které student během 2. bloku absolvuje. Výuka specializace probíhá během 1 vzdělávacího dne.
3. BLOK - VOLITELNÝ 2 MODULY
1 výukový den
Ve 3. bloku si opět každý student vybírá dva ze široké nabídky volitelných modulů, jejichž výuka probíhá v rámci 1 vzdělávacího dne.
ZÁVĚREČNÁ
PRÁCE
OBHAJOBA
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Graf studia
 

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia MBA všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Naleznou zde informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Co se platebních podmínek týče, ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme možnost uhradit platbu za studium až v 10 splátkách bez navýšení ceny studia. V případě zájmu uchazeče o studium MBA jsme schopni připravit splátkový kalendář na míru dle požadavků.

Online přihláška      Aktuální cena studia


Stručně v bodech:

  • Studium MBA je rozděleno na 3 bloky, celkem s 10 studijními moduly. V rámci 1. bloku studenty čeká 5 modulů, ve 2. bloku 3 moduly a ve 3. bloku 2 moduly. Prezenční část studia tvoří 4 celodenní soustředění.
  • Studenti mají možnost nadstandardních individuálních konzultací s lektory.
  • Výstupem modulů jsou  seminární práce nebo případové studie, na závěr studia pak student vypracovává závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno.
  • Výuka probíhá v moderních prostorách v centru Prahy, kde je pro studenty zajištěno občerstvení.
  • Studium MBA probíhá v češtině, trvá 1 rok a uchazeč má možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku.
  • Cena za studium obsahuje studijní materiály.
  • Nad rámec studia se mohou studenti účastnit dalších nepovinných odborných přednášek, seminářů a workshopů, které škola pořádá. 
     

Další informace:

Informace o studiu - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 203 uživatelů