Přínosy specializace
MBA Management gastronomie a hotelnictví

 • Rozšíříte si stávající znalosti odborné gastronomie a hotelnictví.

 • Naučíte se kvalitně řídit tento specifický segment.

 • Seznámíte se s aktuálními trendy v orientaci na zákazníka.

 • Porozumíte provozní činnosti podniku a důležitosti lidských zdrojů.

 • Ovládnete marketingové dovednosti a zvládnete naplánovat a realizovat různé marketingové kampaně.

 • Dokážete aktivně reagovat na neustále se zvyšující nároky zákazníků.

Specializaci hodnotilo 85 absolventů.
Hodnocení: 4,97 / 5


Podrobný průběh studia specializace
MBA Management gastronomie a hotelnictví

 • Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika výukových dnů.

 • Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Výuka je vedena profesionálními lektory, kteří jsou vybranými odborníky na konkrétní témata. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem.

 • Studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e- learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě.

 • E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

 • Úspěšný absolvent získá titul MBA, který se píše za jménem. Absolventi studia MBA tak získávají náskok před ostatními.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni, popř. ukončené profesní vzdělání v programu BBA.
 • Anebo praxe na manažerské, řídící či vedoucí pozici spolu s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Formulář ke stažení.
 • Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.
Studium MBA za 79.000 Kč bez DPH.

Studujte za akční cenu 79.000 Kč
114.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 5. 12. 2021.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.