Management gastronomie a hotelnictví

Master of Business Administration (MBA)

Management gastronomie a hotelnictví Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Management gastronomie a hotelnictví komplexně postihuje oblast řízení tohoto specifického segmentu. Studenti si prohloubí a rozšíří stávající znalosti na poli odborné gastronomie, rozebrána bude například provozní činnost podniků, řízení lidských zdrojů – pracovních týmů i jednotlivců při poskytování služeb, marketingové dovednosti (například naplánování a zrealizování marketingové kampaně hotelu), public relations či finanční řízení podniků. Studenti získají v této specializaci povědomí o aktuálních trendech v orientaci na zákazníka a další důležité poznatky, díky kterým se dokáží lépe vyrovnat s konkurencí a aktivně reagovat na neustále se zvyšující nároky zákazníků a hostů svých podniků. Program je koncipovaný zejména pro majitele, manažery a další klíčové pracovníky hotelů, penzionů, restaurací, klubů a dalších podobných zařízení. Specializace MBA Management gastronomie a hotelnictví obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: F&B management, Hotel management a Standardy kvality.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management F&B management Volitelný modul 1
Strategický management Hotel management Volitelný modul 2
Finanční řízení Standardy kvality  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. Marie Koblihová
Ing. Marie Koblihová

Ing. Marie Koblihová je odbornou lektorkou v oboru hotelnictví a gastronomie. Je absolventkou Vysoké školy hotelové v Praze, kde studovala obor hotelnictví a lázeňství. Již při studiu získala rozsáhlou praxi v oblasti cateringu, navíc má za sebou bohatou zahraniční zkušenost z Irska, Anglie či Mexika. Za jednu z největších zkušeností považuje spolupráci s Gordonem Ramsym v roce, kdy pro pražský hotel Hilton získal michelinskou hvězdu. V Mexiku si osvojila otevřenost, vřelost a vstřícnost, která působí na zákazníky i zaměstnance jako neobyčejné kouzlo. V Londýně se z řadové pozice obsluhy v typické britské restauraci stala vedoucí směny a posléze vedoucí celé restaurace. V současné době se věnuje zvyšování kvality hotelových a restauračních služeb, pohybuje se ve vzdělávání pracovníků hotelů a restaurací v rámci České republiky. Jako příklad může sloužit exkluzivní hotel Augustiniánský dům v Luhačovicích. V rámci školení se zabývá jak měkkými, tak tvrdými dovednostmi. Svým „posluchačům“ se snaží předávat jednoduché pravidlo: pro každé zařízení je důležité produkovat zisk. Díky spokojeným zákazníkům ho lze generovat v každém zařízení. Tajemstvím úspěchu je komunikace a budování vztahu se zákazníkem, perfektní znalost vlastního zařízení, jeho předností a umění prodat. Základem je aktivní prodej a použití principů upsellingu a crossellingu. To vše navíc vyžaduje precizní organizaci a týmovou spolupráci. Žije podle hesla: „If you can dream it, you can do it“.

Mgr. Josef Neufus
Mgr. Josef Neufus

Mgr. Josef Neufus se celý svůj profesní život pohybuje v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Profesionální kariéru začal v hotelu InterContinental Praha, kde působil 16 let v různých pracovních pozicích. Zahraniční pracovní zkušenosti získal ve Španělsku, Rakousku, Velké Británii a Egyptě. Téměř dvacet let se věnuje přednáškové a lektorské činnosti a současně poskytování poradenských služeb v oboru cestovního ruchu a hotelnictví.

V letech 2010 – 2011 působil jako poradce pro otázky cestovního ruchu při Magistrátu hl. m. Prahy. Dále působil také jako obchodně provozní ředitel OREA Hotels, generální ředitel hotelu Voroněž v Brně, Franchise Services Manager v Days Hotel, Development Manager pro Falkensteiner Hotels and Resorts, generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech a výkonný ředitel Hilton Pyramids Golf Resort v egyptské Káhiře. V roce 2014 založil Institut hotelnictví a gastronomie a je jednatelem Střední školy hotelnictví a gastronomie International. Od dubna 2017 je jednatelem a společníkem v Twisted Palms Lodge & Restaurant na Zanzibaru, od listopadu téhož roku zastává pozici „Hotel Portfolio Manager" ve společnosti CEFC Group (Europe) Company, a.s. Dále je od června 2018 hlavním manažerem v Le Palais Art Hotel v Praze.

Vedle řady krátkodobých odborných kurzů a seminářů v ČR i v zahraničí absolvoval v roce 2002 vzdělávací program k aplikování systému TQM podle EFQM (European Foundation for Quality Management). Je absolventem mezinárodního vzdělávacího programu Washington State University v oboru Management mezinárodního cestovního ruchu a magisterského programu na katedře Kulturní antropologie FF UK.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Cena studia pro všechna MBA specializace je 114.000 Kč. Nyní jsme pro vás nicméně připravili slevu na školném, které nyní činí 79.000 Kč bez DPH. Tato nabídka je vška platná pouze do 30.11.2020Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Management gastronomie a hotelnictví - Hodnocení 4.76/5 - Hodnotilo 167 uživatelů