Mgr. Josef NeufusMgr. Josef Neufus se celý svůj profesní život pohybuje v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Profesionální kariéru začal v hotelu InterContinental Praha, kde působil 16 let v různých pracovních pozicích. Zahraniční pracovní zkušenosti získal ve Španělsku, Rakousku, Velké Británii a Egyptě. Téměř dvacet let se věnuje přednáškové a lektorské činnosti a současně poskytování poradenských služeb v oboru cestovního ruchu a hotelnictví.
V letech 2010 – 2011 působil jako poradce pro otázky cestovního ruchu při Magistrátu hl. m. Prahy. Dále působil také jako obchodně provozní ředitel OREA Hotels, generální ředitel hotelu Voroněž v Brně, Franchise Services Manager v Days Hotel, Development Manager pro Falkensteiner Hotels and Resorts, generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech a výkonný ředitel Hilton Pyramids Golf Resort v egyptské Káhiře. V roce 2014 založil Institut hotelnictví a gastronomie a je jednatelem Střední školy hotelnictví a gastronomie International. Od dubna 2017 je jednatelem a společníkem v Twisted Palms Lodge & Restaurant na Zanzibaru, od listopadu téhož roku zastává pozici „Hotel Portfolio Manager” ve společnosti CEFC Group (Europe) Company, a.s. Dále je od června 2018 hlavním manažerem v Le Palais Art Hotel v Praze.
Vedle řady krátkodobých odborných kurzů a seminářů v ČR i v zahraničí absolvoval v roce 2002 vzdělávací program k aplikování systému TQM podle EFQM (European Foundation for Quality Management). Je absolventem mezinárodního vzdělávacího programu Washington State University v oboru Management mezinárodního cestovního ruchu a magisterského programu na katedře Kulturní antropologie FF UK.