Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MSc?

Uchazeč o studium programu MSc musí doložit diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BSc. Ke studiu může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to na základě udělení výjimky v případě prokazatelně doložené manažerské praxe a maturitního vysvědčení. Ke studiu MSc jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek a pohovorů. Více informací v sekci Podmínky přijetí.

Jaká je cena za studium MSc?

Standardní cena za studium MSc činí 114.000 Kč bez DPH. Aktuálně jsme si však pro naše studenty připravili speciální nabídku, více informací naleznete v sekci Školné. Časově omezená nabídka se vztahuje na všechny MSc specializace. Školné si navíc můžete rozložit až do 12 splátek bez navýšení ceny studia.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku ke studiu MSc je možné podat na našich webových stránkách online v elektronické podobě, zaslat poštou či osobně doručit na studijní oddělení. Pokud je přihláška řádně podána a jsou k ní přiloženy potřebné dokumenty (kopie maturitního vysvědčení), bude uchazeči zaslána smlouva o studiu spolu s informacemi o dalším postupu. Po podepsání smlouvy a uhrazení první splátky za studium bude uchazeči zpřístupněna studentská sekce, kde nalezne veškeré podklady ke studiu včetně studijních materiálů.

Proč si ke studiu MSc vybrat právě ESBM?

European School of Business & Management SE, jako první a jediná z institucí poskytujících postgraduální programy MSc, nabízí jedinečný model studia založený na Oxfordském systému výuky s možností vlastní volby některých modulů. Tento moderní a efektivní vzdělávací model je zaměřený především prakticky a pomáhá rozvíjet samostatné uvažování a logické schopnosti a dovednosti každého studenta. Podívejte se na výzkum přínosů studia na EBSM očima našich absolventů.

Kdy studium na ESBM začíná?

Ke studiu vzdělávacích programů MSc na ESBM se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Není tedy potřeba čekat na zahájení semestrů či řešit problematiku s otevřením požadovaného programu. V rámci e-learningového systému máte ihned k dispozici veškeré studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě.

Jakým způsobem studium na ESBM probíhá?

Studium MSc probíhá v českém/slovenském jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy. Je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si studenti volí jednu specializaci, která se skládá ze 3 modulů. U 3. BLOKU – volitelného – si student vybírá 2 moduly ze široké nabídky volitelných modulů. Za celé studium studenti absolvují 4 celodenní workshopy, které probíhají o víkendu (v sobotu). Všechny specializace lze studovat za zvýhodněnou cenu také v online formě (bez možnosti účasti na prezenční výuce). Výstupem jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr student vypracuje práci závěrečnou, jejíž obhajobou je studium ukončeno.

Jaké je složení lektorského týmu na ESBM?

Lektorský tým ESBM je sestaven z profesionálů daného oboru. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat specialista na danou problematiku. Lektoři jsou po celou dobu studia studentům plně k dispozici.

Je nutné se výuky účastnit?

Jelikož se jedná o manažerského vzdělání, není vyžadována účast studenta na prezenčních částech. Tedy neexistuje něco jako “povinná docházka“. Nicméně vřele doporučujeme, aby se student výuky účastnil, protože osobní setkání s lektorem tvoří obrovskou přidanou hodnotu studia. Pokud student nemá zájem účastnit se prezenční výuky, všechny specializace lze studovat také čistě online, a to za zvýhodněnou cenu.

Co je to seminární práce?

Je to písemná práce, která prokazuje studentovo pochopení problematiky daného předmětu a samotnou aplikaci v praxi. Účelem práce je především studentova vlastní argumentace, jeho pohled a názory. Za 1. blok student vypracovává tři seminární práce, za 2. blok dvě a za 3. blok jednu seminární práci.

Jak dlouho studium MSc trvá?

Standardní délka studia programu MSc na ESBM trvá 1 rok. Na žádost studenta lze z osobních i pracovních důvodů studium MSc prodloužit, přerušit nebo ukončit.

Jak je studium MSc zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její úspěšnou obhajobou před komisí. Úspěšný absolvent následně získá profesní titul MSc.

Získám studiem MSc akademický titul?

Úspěšný absolvent dokládá ziskem titulu MSc. rozšíření manažerského vzdělání nad rámec vysokoškolského studia. Podle stávající legislativy o vysokých školách není však v České republice titul MSc. považován za titul akademický, ale za titul profesní, psaný za jménem.

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Navštivte nás osobně.

Rádi Vás uvítáme v prostorách školy a provedeme Vás celým studiem.

Kontaktujte nás
Napište nám.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně studia.

Mám dotaz