Informace o studiu DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Informace o studiu DBA Doctor of Business Administration (DBA)

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálním vzdělávacím studiem, které představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Programy DBA jsou strukturovány velmi prakticky a studentovi pomáhají při rozvíjení myšlení, při vytváření výzev a při implementaci a hodnocení řešení, která mají reálný vliv na manažerská rozhodnutí v rámci oddělení, firmy či organizace.

Studium DBA je vhodné pro absolventy MBA programů, kteří si chtějí doplnit své odborné znalosti a dovednosti a povýšit je na nejvyšší možnou úroveň, ale i pro zkušené manažery, podnikatele, vedoucí pracovníky soukromých, veřejných i neziskových organizací, kteří mají vysokoškolské vzdělání druhého stupně a manažerskou praxi v délce nejméně pěti let.
 

Průběh studia DBA

Studium DBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning spolu s interaktivními workshopy. Studium se skládá ze 2 bloků a každý z bloků je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. BLOK – základní – je shodný pro všechny studenty programu DBA a obsahuje 5 modulů. V rámci 2. BLOKU – specializovaného – si student volí specializaci, která obsahuje 3 vzdělávací moduly (viz schéma níže). Aktuálně si student vybírá ze dvou specializací: Executive DBA a DBA Soft skills.

Tyto moduly jsou vedeny profesionálními lektory a studenti spolu s tutory mají možnost diskutovat vybraná témata, která následně zpracovávají ve své seminární práci. Interaktivní workshopy probíhají vždy o víkendu a konají se za studium celkem 3x. Výuka probíhá v moderních prostorách v centru Prahy.

Výhodou studia na ESBM je možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si studium vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému má každý student možnost začít studovat odkudkoliv a vybrat si termíny výuky, které mu vyhovují. 

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 5 MODULŮ
2 výukové dny
Výuka 1. bloku je totožná pro všechny studenty programu DBA. Obsahuje 5 modulů – Management vs. leadership, Resource management, Lean management, Management lidských zdrojů, Management osobního rozvoje. Výuka 1. bloku je rozdělena do 2 výukových dnů.
2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ 3 MODULY
1 výukový den
Ve 2. bloku si každý student vybírá jednu specializaci z nabídky. Každá specializace obsahuje 3 moduly, které student absolvuje během jednoho vzdělávacího dne.
ZÁVĚREČNÁ
PRÁCE
OBHAJOBA
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Graf studia
 

Výstupem za oba bloky jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce a za druhý blok 2 seminární práce nebo případové studie. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce v rozsahu minimálně 80 normostran a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia DBA všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které lektoři uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Naleznou zde informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Co se platebních podmínek týče, ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme možnost uhradit platbu za studium až v 10 splátkách bez navýšení ceny studia. V případě zájmu uchazeče o studium DBA jsme schopni připravit splátkový kalendář na míru dle požadavků.

Online přihláška      Aktuální cena studia


Stručně v bodech:

  • Studium DBA je rozděleno na 2 bloky, celkem s 8 studijními moduly. V rámci 1. bloku studenty čeká 5 modulů, ve 2. bloku 3 moduly. Prezenční část studia tvoří 3 celodenní workshopy.
  • Aktuálně si studenti vybírají ze dvou specializací: Executive DBA a DBA Soft skills.
  • Studenti mají možnost nadstandardních individuálních konzultací s lektory.
  • Výstupem modulů jsou seminární práce nebo případové studie, na závěr studia pak student vypracovává závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno.
  • Výuka probíhá jak online, tak v moderních prostorách v centru Prahy, kde je pro studenty zajištěno občerstvení.
  • Studium DBA probíhá v češtině, trvá 1 rok a uchazeč má možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku.
  • Cena za studium obsahuje studijní materiály.
  • Nad rámec studia se mohou studenti účastnit dalších nepovinných odborných přednášek, seminářů a workshopů, které škola pořádá. 
     

Další informace:

Informace o studiu DBA - Hodnocení 4.65/5 - Hodnotilo 213 uživatelů