PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D., DBA

Ředitel vědecko-technického parku AC BALUO UPOLVzdělání představuje významné lidské hodnoty a samotné vzdělávání lze vnímat jako celoživotní proces. Alespoň takto to předáváme svým studentům v rámci jejich vysokoškolského studia. V současnosti roste stále více potřeba naplňování tzv. třetí role univerzit ve smyslu vzájemného propojování akademické sféry a podnikové praxe. K tomu nutně potřebují i řídící pracovníci v terciárním sektoru, mimo svou vysokou odbornost, potřebné manažerské kompetence. Z tohoto důvodu jsem si zvolil další studium DBA na ESBM. Jednoznačně se mi potvrdilo, že to byla dobrá volba. Kompetentní a citlivé propojení mnoha oblastí řízení s kvalitními a zkušenými lektory se schopností plně propojit teorií s praxí. Samotné studium umožňuje vysoce individuální realizaci podle představ a možností studenta. Velice pozitivně hodnotím práci a pracovníky studijního oddělení. Mimořádná vstřícnost, slušnost, flexibilita, proklientské myšlení a jednání, to vše představují hlavní charakteristiky pracovníků tohoto oddělení, za což jim patří velký dík. Na základě osobní zkušenosti spojení s ESBM považuji za přínosné a rozhodně doporučuji.