Titul LLM

Master of Laws (LLM)

Titul LLM Master of Laws (LLM)

Nositeli titulu LLM (latinsky Legum Magister, anglicky pak Master of Laws), který je uváděn za jménem, jsou absolventi studijního programu, který je zaměřen na právo. Kolébkou tohoto typu postgraduálního vzdělávání jsou anglosaské země, kde má tato forma studia své pevné místo.

V programu LLM je možné se zaměřit na různé oblasti právní vědy a podrobně se věnovat jedné, vybrané problematice. Mezi specializace patří například korporátní, mezinárodní, daňové a obchodní právo nebo arbitráž a mediace, možností je zkrátka celá řada.

Právě prvně zmíněné korporátní právo je jednou ze specializací, kterou poskytuje European School of Business & Management SE
 

Komu je LLM studium určeno?

Studium LLM vychází z praxe. Rozebírána je problematika, se kterou se odborníci, jejichž kariéra je s právem spjata, ve své profesní praxi setkávají. Z tohoto důvodu je ideálním adeptem na studium LLM ten, kdo má již právní vzdělání a v této branži se pohybuje.

Mezi studenty LLM patří advokáti, koncipienti, notáři, podnikatelé, ale také úředníci státní správy, top manažeři a další specialisté. Od této skutečnosti – provázanosti s praxí se odvíjí také přístup k uznávání titulu LLM. V angloamerických zemích jde o akademický titul – právní vzdělání magisterského typu, zatímco v České republice je dle legislativy toto vzdělání označované jako profesní. Jedná se o rozšíření a podstatné prohloubení stávajících znalostí z oblasti práva. 
 

Jaké jsou hlavní přínosy LLM studia?

Lektorský tým tvoří respektovaní odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Výklad je orientován na praxi a na prohloubení znalostí využitelných v profesním životě, samozřejmostí je přinášení nejaktuálnějších poznatků a prognóz ohledně dalšího vývoje ve světě korporátního práva. Nespornou výhodou studia v programu LLM je navázání kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi pohybujícími se ve stejném oboru. Cenná výměna zkušeností se tak neodehrává pouze na úrovni lektor – student, ale také mezi absolventy studia. 
 

Online přihláška    Aktuální cena studia

Titul LLM - Hodnocení 4.75/5 - Hodnotilo 187 uživatelů