Executive DBA

Doctor of Business Administration (DBA)

Executive DBA Doctor of Business Administration (DBA)

Specializace Executive DBA zprostředkovává studentům ty nejaktuálnější informace z oblasti moderního managementu a cílí především na vedoucí pracovníky na vysokých manažerských postech. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou koncipovány tak, aby studenti získali informace a dovednosti využitelné ve firemní praxi. Lektoři se při interaktivních workshopech podělí o praktické rady pro zlepšení funkčnosti firemních procesů, ať už v oblasti řízení kvality výrobků i služeb, analýzy požadavků zákazníka, nebo v dosažení úspor. Pozornosti neunikne současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a poskytování služeb, které s sebou přinese. Specializace Executive DBA obsahuje nad rámec základního bloku tyto vzdělávací moduly: Six sigma, Průmysl 4.0 a Řízení kvality a performance management.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ
Management vs. leadership Management lidských zdrojů Six sigma
Resource management Management osobního rozvoje Průmysl 4.0
Lean management   Řízení kvality a performance management


Průběh studia DBA

Studium DBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do 3 víkendových dní. Studium DBA je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za oba bloky jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce a za druhý blok 2 seminární práce nebo případové studie. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce v rozsahu minimálně 80 normostran a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které lektoři uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Vyplnit online přihlášku    Aktuální cena studia

Lektoři ve specializaci

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. se ve své profesní praxi zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Má za sebou více jak dvacet let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, Accenture, KPMG) a během svého působení v oblasti řízení rizik několikrát implementoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, SAP, ABB) a vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO. Od roku 2013 pracuje jako IT Quality Manager v místním zastoupení švýcarské společnosti Datalynx. Kromě toho se zabývá nezávislou poradenskou a lektorskou činností. Roman vystudoval VŠE a Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D.
Ing. MA Andrea Cejnarová, Ph.D.

Ing. Andrea Cejnarová, M.A., Ph.D. se ve své profesní kariéře dlouhodobě věnuje interdisciplinárním tématům souvisejícím s pokrokem ve vědě, technice a v průmyslu a jejich dopadu na ekonomiku, společnost i osobní rozvoj jednotlivců. V regionálním i mezinárodním kontextu se hloubkově zabývá otázkami spojenými s konceptem "Průmysl 4.0". Je šéfredaktorkou odborných průmyslových časopisů Technický týdeník a Technik management, vydávaných společností Business Media CZ. Andrea absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a následně postgraduální studium na MFF UK v oboru obecná fyzika se zaměřením na interpretace kvantové fyziky. Souběžně se věnovala i studiu filozofie přírodních věd, jak na tuzemských, tak na zahraničních univerzitách v Německu a v Jihoafrické republice.

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D
Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D

Ing. Michal Plaček, M.sc, Ph.D vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor management a Nottingham Business school obor ekonomie a právo. Doktorát získal na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy university. Zabývá se měřením výkonnosti ve veřejném sektoru a veřejnými zakázkami. Kromě akademického působení se pohybuje i v prostředí managementu soukromých firem a veřejných institucí. Je držitelem profesní kvalifikace certifikovaný účetní a six sigma green belt.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohaleté zkušenosti v lektorské, manažerské i poradenské oblasti. Více jak 10 let zastávala vysoké manažerské pozice, byla výkonnou ředitelkou Fondu ohrožených dětí v Praze, ředitelkou cestovní agentury a ředitelkou soukromé anglické základní školy. Její specializací v oblasti vzdělávání dospělých jsou manažerské dovednosti a leadership. V poradenské a koučovací praxi se věnuje osobnímu rozvoji klientů, především komunikaci, zvládání emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu a personalistice. Lenka Lamešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Odborné vzdělání si pak dále doplnila pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje především formou soukromého vzdělávání a odborných konzultací.

Ing. Roman Kořán
Ing. Roman Kořán

Ing. Roman Kořán vystudoval Vysokou školu podnikání v Ostravě, a to v oboru Ekonomie a Management, kde se také věnoval studiu andragogiky a psychologie. Od roku 1990 soukromě podniká převážně v oblastech managementu, vzdělávání, PR, reklamy, marketingu a své znalosti využil také při práci jako tiskový mluvčí města Mariánské Lázně. V letech 2009-2014 vyučoval na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, kde přednášel předměty z oblasti Managementu, Marketingu, Řízení lidských zdrojů, Komunikace a Inovací. V roce 2010 navázal mezinárodní spolupráci s Vysokou školou ESMA Barcelona, která má pobočku v ČR – Manažerská fakulta Czech management institute. Zde, v rámci studijního programu MBA, přednáší Marketing, Management, Mezinárodní management a Management organizačních struktur. Již několik let spolupracuje s Manažerským institutem, Českou manažerskou asociací, Českým institutem pro franchising (CIFRA). Je také absolventem Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRENÉR společnosti SMARTER Training & Consulting.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trenérka a konzultantka. V roce 2011 byla Asociací institucí vzdělávání dospělých zvolena „Lektorkou roku“. Na Technické univerzitě v Liberci vystudovala Systémové inženýrství a informatiku a pracovala jako systémový analytik a projektový manažer. Jako konzultantka se specializuje na mapování a nastavování interních procesů ve společnostech, analýzu interních informačních systémů a jejich výtěžnost. V rámci své lektorské činnosti má praktické zkušenosti se vzděláváním vrcholného i středního managementu, stejně jako s techniky a administrativními pracovníky. K jejím oblíbeným tématům patří trénink kognitivních funkcí, trénink interních lektorů, komunikace, prezentační dovednosti a projektový management. Jejím cílem je ukázat každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodat mu tak velmi nenásilnou formou sebedůvěru v sebe sama.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
 Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. 
Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psycholog, poradce a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Věnuje se otázkám kariéry, profesního rozvoje a smysluplné práce. Je spoluzakladatelem platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. Jeho specializací jsou Future Skills a práce s diverzitou. Je absolventem genderových studií a psychologie na Masarykově univerzitě, je také absolventem ekonomie a managementu v doktorském programu na VUT v Brně. Absolvoval 3 zahraniční výměnné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity managementu. Rád se podílí na aktivitách a konferencích na téma budoucnosti práce a Future Skills, příkladem je dvoudenní událost Future Port Prague.

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA je absolventem Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Věnoval se problematice strategického managementu a ukončil studium v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. Nyní si své teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku. Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie, autorem řady odborných článků a příspěvků, působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá ještě poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Další informace

Executive DBA - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 132 uživatelů