Tomáš Průžek, IEn.Tomáš Průžek se oblasti zlepšování procesů věnuje od roku 1998. Jeho profesní orientací je zavádění štíhlého podniku, vizuální management, zlepšování procesů, systémy zlepšovacích návrhů, štíhlá logistika a štíhlá administrativa. Svou profesní dráhu začínal v automotive ve společnosti SHOWA Aluminium Czech Republic, kde pracoval na několika pozicích ve výrobě a kvalitě. Dále působil v letecké společnosti AERO Vodochody AEROSPACE jako Quality Manager pro zákazníky Boeing a Airbus. Později z pozice Kaizen Promotion Officer odpovídal za strategické projekty zaměřených na zvýšení produktivity, zlepšování kvality, snižování nákladů u strategických dodavatelů. Ve společnosti Czech Airlines Technics z pozice LEAN manažera odpovídal za snižování nákladů při údržbě letadel a leteckých komponentů a zvyšování produktivity i kvality nabízených služeb bez plýtvání interními zdroji. Dále působil na pozici LEAN manažera ve společnosti ALS Czech Republic, kde bylo jeho hlavním úkolem zvýšit objem analýz a zkrácení průběžné doby u enviromentálních, Pharma, tribologických a food vzorků. Aktuálně působí na pozici Senior Lean Specialisty ve společnosti ZENTIVA, kde je jeho hlavním úkolem zvýšit objem výroby pevných lékových forem a zefektivnit procesy. Mimo to spolupracuje s vysokými školami v oblasti LEAN managementu a snaží se různými způsoby kultivovat okolí kolem sebe. Během své praxe si uvědomil, jak moc je důležité propojovat zaměstnance, procesy a technologie do harmonického celku. Věří, že na počátku všeho zlepšování je schopnost měnit sebe a své myšlení i chování.