Přínosy specializace
DBA Business & Udržitelnost

 • Seznámíte se s principy cirkulární ekonomiky.

 • Naučíte se jak strategicky komunikovat nové firemní principy a procesy.

 • Pochopíte roli energického managementu firmy v rámci jejího hospodaření.

 • Získáte znalosti v oblasti investování s ohledem na ESG aspekty.

 • Porozumíte principům transformace firmy k trvale udržitelnému rozvoji.

 • Budete schopni orientovat se v legislativním rámci dané oblasti.



Podrobný průběh studia specializace
DBA Business & Udržitelnost

 • Studium DBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learningový systém s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do 3 výukových dnů.

 • Studium je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za oba bloky jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce a za druhý blok 2 seminární práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného mají studenti možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (titul Mgr. nebo Ing.), popřípadě ukončené profesní vzdělání v programu MBA.
 • Dále minimálně pětiletá praxe na manažerské pozici: formulář ke stažení.
 • Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

 

Zvýhodněná cena DBA!

Studujte DBA za akční cenu 119.000 Kč bez DPH 155.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 1. 10. 2023.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.