Přínosy specializace
DBA Soft Skills

 • Osvojíte si toliko ceněné měkké dovednosti.

 • Budete sebevědomější, výkonnější a asertivnější.

 • Na problémy budete nahlížet novým způsobem a dokážete využít příležitosti.

 • Dokážete využít diverzitu pracovního týmu.

 • Budete zvládat náročné situace a konflikty s přiměřeným nadhledem.

 • Získáte klíčové dovednosti pro motivaci, vedení a řízení lidí.

Specializaci hodnotilo 172 absolventů.
Hodnocení: 4,98 / 5


Podrobný průběh studia specializace
DBA Soft Skills

 • Studium DBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learningový systém s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do 3 výukových dnů.

 • Studium je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

 • Výstupem za oba bloky jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce a za druhý blok 2 seminární práce nebo případové studie, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu.

 • Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného mají studenti možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Lektoři specializace

Podmínky přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (titul Mgr. nebo Ing.), popřípadě ukončené profesní vzdělání v programu MBA.
 • Dále minimálně pětiletá praxe na manažerské pozici: formulář ke stažení.
 • Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.
 • Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

 

Studium DBA za 119.000 Kč bez DPH.

Studujte DBA za zvýhodněnou cenu 119.000 Kč
155.000 Kč.

Chci získat zvýhodněnou cenu
Platí pro přihlášky podané do 11. 6. 2023.
Platbu si navíc můžete rozložit až do dvanácti splátek bez navýšení ceny.
Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu roku.