DBA Soft skills

Doctor of Business Administration (DBA)

DBA Soft skills Doctor of Business Administration (DBA)

Odborné a jazykové znalosti doplňují neméně důležité soft skills. Manažer, který si soft skills dostatečně osvojí, pracuje efektivně, je asertivnější, zdravě sebevědomý, výkonnější, má velmi dobré vztahy s kolegy na pracovišti, zákazníky a vůbec se všemi lidmi ve svém okolí, je více adaptabilní a flexibilní, dokáže kreativně využít diverzitu pracovního týmu. Soft skills dovednosti jsou klíčové pro schopnost vedení lidí a motivaci lidí. Právě na všechny tyto pro praxi nesmírně důležité aspekty se zaměřuje vysoce specializovaný program DBA Soft skills. Studenti se díky probíraným kazuistikám a případovým studiím zamyslí nad hledáním nových způsobů, jak nahlížet na určitý problém, hrozbu, ale také na využití příležitostí a šancí, se kterými se ve svém profesním životě setkávají. Zdokonalí se také v další nesmírně důležité disciplíně, která je mnohdy pro byznys klíčová, a to v efektivní komunikaci. Teoretické poznatky doplní praktická cvičení zaměřená na zvládání náročných situací a konfliktů. Program je ideální volbou zejména pro vyšší management a vedoucí pracovníky firem všech velikostí. Specializace DBA Soft skills obsahuje nad rámec základního bloku tyto vzdělávací moduly: Komunikace, argumentace a vyjednávání, Rozvoj manažerské kreativity a Life design.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ
Management vs. leadership Management lidských zdrojů Komunikace, argumentace a vyjednávání
Resource management Management osobního rozvoje Rozvoj manažerské kreativity
Lean management   Life design


Průběh studia DBA

Studium DBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazycekombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do 3 víkendových dní. Studium DBA je rozděleno na 2 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za oba bloky jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce a za druhý blok 2 seminární práce nebo případové studie. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce v rozsahu minimálně 80 normostran a její obhajobou. 

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které lektoři uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Vyplnit online přihlášku    Aktuální cena studia

Lektoři ve specializaci

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Yvona Charouzdová

Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii. Prošla celou řadu profesionálně zaměřených seminářů v Německu, Itálii, Holandsku a Rakousku. Pracovní zkušenosti získala na vedoucích pozicích v mezinárodní firmě Neumann International. Zabývala se zde poradenskou činností v oblasti vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení a specialistů. Mezi další aktivity patřilo i řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). Později se v respektované bance zabývala koncepcí vzdělávacích programů a sama je pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a zároveň vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, měkkých dovedností, vedení lidí, leadershipu a prodeje. Vede rovněž specializované tréninky se zaměřením na nábor pracovníků, strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování, a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

Mgr. František Paikrt
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde po jejím absolvování působil jako externista na Katedře matematiky a ICT. Absolvoval také stáž v St Martin's College - Ambleside. V roce 2011 přijal nabídku společnosti Tesco stores ČR a.s. a stal se Oblastním specialistou vzdělávání a rozvoje. Jeho zodpovědností byla organizace a realizace školení středního managementu společnosti v rámci měkkých dovedností, organizace a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců. Nyní působí jako freelance trenér, lektor a konzultant. Aktivně školí a podílí se na přípravě vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho doménou je Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace, Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavním business partnerem je Apple Inc. - kde působí jako Apple Certified Sales Trainer pro ČR a SR a od 1.1.2017 také jako APR Retail Development Manager pro ČR a SR.

Ing. Lenka Lamešová
Ing. Lenka Lamešová

Ing. Lenka Lamešová má mnohaleté zkušenosti v lektorské, manažerské i poradenské oblasti. Více jak 10 let zastávala vysoké manažerské pozice, byla výkonnou ředitelkou Fondu ohrožených dětí v Praze, ředitelkou cestovní agentury a ředitelkou soukromé anglické základní školy. Její specializací v oblasti vzdělávání dospělých jsou manažerské dovednosti a leadership. V poradenské a koučovací praxi se věnuje osobnímu rozvoji klientů, především komunikaci, zvládání emocí a konfliktních situací, zvládání stresu, typologii osobnosti, sebepoznávání, time managementu, stress managementu a personalistice. Lenka Lamešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Odborné vzdělání si pak dále doplnila pedagogickým a psychologickým studiem, jehož poznatky uplatňuje především formou soukromého vzdělávání a odborných konzultací.

Ing. Roman Kořán
Ing. Roman Kořán

Ing. Roman Kořán vystudoval Vysokou školu podnikání v Ostravě, a to v oboru Ekonomie a Management, kde se také věnoval studiu andragogiky a psychologie. Od roku 1990 soukromě podniká převážně v oblastech managementu, vzdělávání, PR, reklamy, marketingu a své znalosti využil také při práci jako tiskový mluvčí města Mariánské Lázně. V letech 2009-2014 vyučoval na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, kde přednášel předměty z oblasti Managementu, Marketingu, Řízení lidských zdrojů, Komunikace a Inovací. V roce 2010 navázal mezinárodní spolupráci s Vysokou školou ESMA Barcelona, která má pobočku v ČR – Manažerská fakulta Czech management institute. Zde, v rámci studijního programu MBA, přednáší Marketing, Management, Mezinárodní management a Management organizačních struktur. Již několik let spolupracuje s Manažerským institutem, Českou manažerskou asociací, Českým institutem pro franchising (CIFRA). Je také absolventem Rozvojového programu CERTIFIKOVANÝ LEKTOR / TRENÉR společnosti SMARTER Training & Consulting.

Ing. Jana Puhalová
Ing. Jana Puhalová

Ing. Jana Puhalová je lektorka, koučka, trenérka a konzultantka. V roce 2011 byla Asociací institucí vzdělávání dospělých zvolena „Lektorkou roku“. Na Technické univerzitě v Liberci vystudovala Systémové inženýrství a informatiku a pracovala jako systémový analytik a projektový manažer. Jako konzultantka se specializuje na mapování a nastavování interních procesů ve společnostech, analýzu interních informačních systémů a jejich výtěžnost. V rámci své lektorské činnosti má praktické zkušenosti se vzděláváním vrcholného i středního managementu, stejně jako s techniky a administrativními pracovníky. K jejím oblíbeným tématům patří trénink kognitivních funkcí, trénink interních lektorů, komunikace, prezentační dovednosti a projektový management. Jejím cílem je ukázat každému z trénovaných jeho skrytý potenciál a dodat mu tak velmi nenásilnou formou sebedůvěru v sebe sama.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
 Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D.
Valery Senichev, Ph.D.

Mgr. Valery Senichev, Ph.D. je psycholog, poradce a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager. Věnuje se otázkám kariéry, profesního rozvoje a smysluplné práce. Je spoluzakladatelem platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. Jeho specializací jsou Future Skills a práce s diverzitou. Je absolventem genderových studií a psychologie na Masarykově univerzitě, je také absolventem ekonomie a managementu v doktorském programu na VUT v Brně. Absolvoval 3 zahraniční výměnné pobyty v oblasti expat management, CSR a diversity managementu. Rád se podílí na aktivitách a konferencích na téma budoucnosti práce a Future Skills, příkladem je dvoudenní událost Future Port Prague.
 

Další informace

DBA Soft skills - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 131 uživatelů