Mgr. František PaikrtMgr. František Paikrt vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde po jejím absolvování působil jako externista na Katedře matematiky a ICT. Absolvoval také stáž v St Martin’s College – Ambleside. V roce 2011 přijal nabídku společnosti Tesco stores ČR a.s. a stal se Oblastním specialistou vzdělávání a rozvoje. Jeho zodpovědností byla organizace a realizace školení středního managementu společnosti v rámci měkkých dovedností, organizace a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců. Nyní působí jako freelance trenér, lektor a konzultant. Aktivně školí a podílí se na přípravě vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho doménou je Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace, Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavním business partnerem je Apple Inc. – kde působí jako Apple Certified Sales Trainer pro ČR a SR a od 1.1.2017 také jako APR Retail Development Manager pro ČR a SR.