2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - DBA Soft skills

Doctor of Business Administration (DBA)

Výčet specializovaných modulů:

Komunikace, argumentace a vyjednávání

Sylabus »
Sebeprezentace, schopnost vysvětlit své myšlenky, nápady a dokázat je prodat tomu, kdo zrovna naslouchá, jsou pro byznys klíčové. Během absolvování tohoto modulu si studenti prohloubí své dovednosti z oblasti komunikace. Pozornost bude zaměřena jak na verbální, tak písemný projev, opomenuta nebude ani důležitá nonverbální komunikace. Během praktických ukázek bude posluchačům představeno, jak vhodně strukturovat písemný i psaný projev. Absolventi se zdokonalí v umění produktivně diskutovat, polemizovat nad nastolenými tématy. Dále budou předány rady a tipy, jakým způsobem zaujmout posluchače, probudit zájem a chuť navázat spolupráci a jak zanechat ten nejlepší dojem. Všechny tyto aspekty správné komunikace budou zaměřeny jak na individuální, tak skupinové obecenstvo.
 

Rozvoj manažerské kreativity

Sylabus »
Zabřednout během výkonu manažerských funkcí do rutiny je velice nežádoucí. Modul pomůže studentům nahlížet na každodenní situace novým, neotřelým způsobem. Díky praktickým cvičením se posluchači naučí přemýšlet novým způsobem o starých tématech. Lektoři předají své zkušenosti o tom, jak procvičovat a zdokonalovat své myšlení, jak efektivně využít příležitostí a šancí, které se naskytnou. Pozornost bude zaměřena také na vnímavost manažerů – na schopnost hledat skryté vazby a příležitosti, na umění pružně reagovat na nové nenadálé situace a vytěžit z nich co nejvíc. Představeny budou také cesty ke zvýšení kvality a hledání nových možností, jak své výrobky či služby ještě více zdokonalit. 
 

Life design

Sylabus »
Osobní rozvoj, psychohygiena a vůbec péče o vlastní duševno je nesmírně důležité pro manažery, kteří se denně vypořádávají s řadou stresujících situací. Pozornost se zaměří na time management, zkušení lektoři svým posluchačům poradí s tím, jak skloubit často velmi rychlé pracovní tempo s potřebou fungujících vztahů v soukromém životě. Představeny budou různorodé relaxační techniky, metody jak zvýšit schopnost koncentrace, jak se zbavit strachu, stresu a obav které mnohdy zbytečně pracovníky brzdí v jejich kariéře. Lektoři dále poradí s vhodnými a snadno realizovatelnými úpravami pracovního a osobního prostředí, které zvýší efektivitu práce. Důležitou součástí modulu je také seznámení posluchačů s termínem syndromu vyhoření – představeny budou jeho příčiny, fáze a také cesty jak mu zdárně předejít. Absolventi modulu zvýší svůj osobní výkon, lépe využijí svůj potenciál, budou jednat asertivně, dokážou aktivně a žádoucím způsobem pracovat s vlastní sebedůvěrou, dosáhnou potřebného nadhledu a budou schopni se zaměřit na skutečnosti, které jsou pro jejich život skutečně důležité. 

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - DBA Soft skills - Hodnocení 4.50/5 - Hodnotilo 135 uživatelů