Specializovaný blok DBA

Doctor of Business Administration
DBA Soft SkillsDruhý blok studia je specializovaný a skládá se ze 3 modulů. Výuka těchto modulů probíhá během jednoho vzdělávacího dne a studenti si mohou vybrat termín libovolně, což dává možnost studovat i těm nejvytíženějším.

Výčet specializovaných modulů

Komunikace, argumentace a vyjednávání

Sylabus

Sebeprezentace, schopnost vysvětlit své myšlenky, nápady a dokázat je prodat tomu, kdo zrovna naslouchá, jsou pro byznys klíčové. Během absolvování tohoto modulu si studenti prohloubí své dovednosti z oblasti komunikace. Pozornost bude zaměřena jak na verbální, tak písemný projev, opomenuta nebude ani důležitá nonverbální komunikace. Během praktických ukázek bude posluchačům představeno, jak vhodně strukturovat písemný i psaný projev. Absolventi se zdokonalí v umění produktivně diskutovat, polemizovat nad nastolenými tématy. Dále budou předány rady a tipy, jakým způsobem zaujmout posluchače, probudit zájem a chuť navázat spolupráci a jak zanechat ten nejlepší dojem. Všechny tyto aspekty správné komunikace budou zaměřeny jak na individuální, tak skupinové obecenstvo.

Rozvoj manažerské kreativity

Sylabus

Zabřednout během výkonu manažerských funkcí do rutiny je velice nežádoucí. Modul pomůže studentům nahlížet na každodenní situace novým, neotřelým způsobem. Díky praktickým cvičením se posluchači naučí přemýšlet novým způsobem o starých tématech. Lektoři předají své zkušenosti o tom, jak procvičovat a zdokonalovat své myšlení, jak efektivně využít příležitostí a šancí, které se naskytnou. Pozornost bude zaměřena také na vnímavost manažerů – na schopnost hledat skryté vazby a příležitosti, na umění pružně reagovat na nové nenadálé situace a vytěžit z nich co nejvíc. Představeny budou také cesty ke zvýšení kvality a hledání nových možností, jak své výrobky či služby ještě více zdokonalit.

Life Design

Sylabus

Osobní rozvoj, psychohygiena a vůbec péče o vlastní duševno je nesmírně důležité pro manažery, kteří se denně vypořádávají s řadou stresujících situací. Pozornost se zaměří na time management, zkušení lektoři svým posluchačům poradí s tím, jak skloubit často velmi rychlé pracovní tempo s potřebou fungujících vztahů v soukromém životě. Představeny budou různorodé relaxační techniky, metody jak zvýšit schopnost koncentrace, jak se zbavit strachu, stresu a obav které mnohdy zbytečně pracovníky brzdí v jejich kariéře. Lektoři dále poradí s vhodnými a snadno realizovatelnými úpravami pracovního a osobního prostředí, které zvýší efektivitu práce. Důležitou součástí modulu je také seznámení posluchačů s termínem syndromu vyhoření – představeny budou jeho příčiny, fáze a také cesty jak mu zdárně předejít. Absolventi modulu zvýší svůj osobní výkon, lépe využijí svůj potenciál, budou jednat asertivně, dokážou aktivně a žádoucím způsobem pracovat s vlastní sebedůvěrou, dosáhnou potřebného nadhledu a budou schopni se zaměřit na skutečnosti, které jsou pro jejich život skutečně důležité.