Ing. Bc. Michal Karcol, B.S., MBA, DBA

Oblastní ředitel prodeje, Kaufland v.o.s.Pokiaľ niekto premýšľa nad ďalším profesijným vzdelávaním, určite odporúčam ESBM. Po niekoľko mesačnom rozhodovaní, ktorú školu si zvolím, som sa rozhodol pre štúdium na ESBM. So štúdium MBA som bol natoľko spokojný, že som sa rozhodol pokračovať ďalej v DBA štúdiu. Veľmi pozitívne hodnotím vysoko profesionálny prístup profesorov a lektorov pri vedení a prezentovaní modulov, ktoré som absolvoval. Ich odborné a praktické poznatky a skúsenosti, s ktorými sa podelili na workshopoch boli pre mňa zaujímavé a inšpiratívne. Celý team ESBM, ako aj referentky študijného oddelenia pracujú na vysokej profesionálnej úrovni – na všetky otázky, podnety som dostal hneď odpoveď. Za mňa to bola najlepšia investícia do ďalšieho profesijného vzdelávania.