2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ

MBA Management gastronomie a hotelnictví

Druhý blok studia je specializovaný a skládá se ze tří vzdělávacích modulů. Výuka probíhá v rámci jednoho dne. Konkrétní termín si studenti volí ze široké nabídky v intranetu.
 

Výčet specializovaných modulů:

F&B management

Sylabus »
Food&Beverage management patří mezi nejvýznamnější a na řízení nejnáročnější úseky hotelu. Hlavním úkolem F&B manažera je komplexní zajištění stravovacího úseku hotelu pro ubytované i hosty zvenčí. Studenti si díky tomuto modulu zdokonalí své znalosti v oblasti sestavení obchodní prognózy, dokáží efektivně sestavit a provádět realizaci podnikových záměrů na stravovacím úseku. Lektoři se podělí o svoje aktuální zkušenosti z organizace efektivního nákupu surovin a vybavení, poradí jak sledovat a vybírat nejvýhodnější nabídky dodavatelů, porovnávat cenu a kvalitu produktů a jakým způsobem vyjednávat obchodní podmínky. Bez povšimnutí nezůstanou ani pro gastronomii specifické oblasti jako je dohled nad výběrem a zpracováním surovin, odpovědnost za celkový chod restaurace a kuchyně a další.
 

Hotel management

Sylabus »
Modul je zaměřen na aktuální trendy a dovednosti, které provozní manažeři musí dokonale ovládat. Lektoři se zaměří na prohloubení stávajících znalostí posluchačů v oblasti komunikačních a řídících schopností. Pozornosti neunikne strategie rozvoje profesních kvalit zaměstnanců – cesty, jakým způsobem podpořit jejich odbornost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, zvládání zátěžových, stresových situací v provozu a další. Připomenuty budou také pravidla efektivního úkolování a motivování personálu.

Standardy kvality

Sylabus »
Cílem modulu je detailní rozebrání standardů kvality v hotelnictví a gastronomii. Studenti si prohloubí své znalosti v podmínkách získání vybrané certifikace kvality služeb, jejím zavedení do praxe, revizi a udržení systému řízení jakosti podle mezinárodně uznávaných norem ISO. Modul tak bude mít velký přínos zejména pro top manažery hotelů. Lektoři se zaměří na vymezení politiky jakosti v závislosti na konkrétním podniku, dále na stanovení cílů a cest k jejich naplnění, na záležitosti, které se musí brát v potaz při kontrole jakosti, sledování a udržení, případně zvyšování úrovně kvality podniku. 

2. BLOK - SPECIALIZOVANÝ - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 169 uživatelů