Andragogika a management vzdělávání

Master of Business Administration (MBA)

Andragogika a management vzdělávání Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Andragogika a management vzdělávání připraví studenty na široké uplatnění v řídící a vzdělávací práci s lidskými zdroji. V rámci prakticky zaměřených modulů budou studenti rozvíjet své manažerské schopnosti a dovednosti s důrazem na práci s lidskými zdroji, zvýší si svou kvalifikaci i kompetence, naučí se specifickým postupům ve vzdělávání a řízení dospělých (kolegů, podřízených atd.). Součástí specializace je i problematika tzv. Knowledge managementu - využívání znalostí v rozhodovacích a řídících procesech za podpory informačních a komunikačních technologií. Tento MBA program je vhodný zejména pro vedoucí pracovníky, specialisty v oblasti firemního vzdělávání zaměstnanců, pracovníky státní správy, personalisty a všechny ostatní, kteří chtějí zdokonalovat své manažerské dovednosti v práci s lidskými zdroji. Specializace MBA Andragogika a management vzdělávání  obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Filosofie vzdělávání dospělých, Andragogika a Knowledge management.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Filosofie vzdělávání dospělých Volitelný modul 1
Strategický management Andragogika Volitelný modul 2
Finanční řízení Knowledge management  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    

 

Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda
Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

Vojtěch Svoboda se na seminářích a workshopech, které vede, zaměřuje na manažerský rozvoj a práci spojenou s oblastí řízení, dále pak komunikaci, prezentaci, sebeprezentaci a témata obrany proti iracionální a manipulativní komunikaci. Tréninky staví na sebepoznávání jednotlivých účastníků či skupin. Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava obor hornické inženýrství a enviromentální řízení. Následně si dalším vysokoškolským studiem doplnil vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů a andragogiky. Je absolventem mnoha certifikačních programů a držitelem certifikací v oblasti mediace a psychometrických metod, např. Hoganova diagnostika, Sociomapování týmů (týmová dynamika) atp. Dále absolvoval certifikace modulů HR řízení či metody Core Quadrants® (přímo u autora Daniela Offmana). Působil v energetickém průmyslu, kde získal své praktické zkušenosti, dále pak jako výkonný ředitel v personální společnosti zaměřené na výběr zaměstnanců středního a vyššího managementu. Má dlouhodobé zkušenosti s firemním vzděláváním jak v malých a středních firmách, tak v korporátním sektoru. Jedenáct let pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. Zde se podílel na rozvoji zaměstnanců výkonové i manažerské úrovně (semináře, workshopy, tréninkové moduly a designování specifických rozvojových aktivit). Nyní působí jako konzultant, metodik a lektor pro oblast rozvoje zaměstnanců. Aktivně designuje projekty spojené s oblastí rozvoje konkrétních skupin či projekty, jejichž cílem je nastavení personální a rozvojové politiky ve společnostech. Osobnostnímu rozvoji zaměstnanců se intenzivně věnuje přes 15 let.

Mgr. František Paikrt
Mgr. František Paikrt

Mgr. František Paikrt vystudoval učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde po jejím absolvování působil jako externista na Katedře matematiky a ICT. Absolvoval také stáž v St Martin's College - Ambleside. V roce 2011 přijal nabídku společnosti Tesco stores ČR a.s. a stal se Oblastním specialistou vzdělávání a rozvoje. Jeho zodpovědností byla organizace a realizace školení středního managementu společnosti v rámci měkkých dovedností, organizace a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců. Nyní působí jako freelance trenér, lektor a konzultant. Aktivně školí a podílí se na přípravě vzdělávacích programů a školících materiálů. Jeho doménou je Proces řízení změny, Situační vedení lidí, Emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, Komunikace, Argumentace, Obchodní dovednosti a Kompetenční modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavním business partnerem je Apple Inc. - kde působí jako Apple Certified Sales Trainer pro ČR a SR a od 1.1.2017 také jako APR Retail Development Manager pro ČR a SR.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Cena studia pro všechna MBA specializace je 114.000 Kč. Nyní jsme pro vás nicméně připravili slevu na školném, které nyní činí 79.000 Kč bez DPH. Tato nabídka je vška platná pouze do 30.11.2020Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Andragogika a management vzdělávání - Hodnocení 4.73/5 - Hodnotilo 168 uživatelů