Investiční management

Master of Business Administration (MBA)

Investiční management Master of Business Administration (MBA)

Investice jsou jednou z nejrizikovějších a nejrychleji se měnících oblastí podnikového managementu. Špatně provedená a nepromyšlená investice může mít fatální dopad na konkrétní organizaci či jednotlivce. Cílem specializace MBA Investiční management je poskytnout studentům hlubší přehled z oblasti investování, finančních a burzovních trhů, obchodování a dalších důležitých investičních principů tak, aby byli schopni orientovat se v podmínkách investování a financování v rámci ČR i zahraničí. Studenti se seznámí s determinantami, které ovlivňují výši hodnoty peněz v čase, s metodami hodnocení investičních projektů a dalšími důležitými oblastmi investičního rozhodování. Specializace MBA Investiční management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Finanční trhy a burza, Forexové obchodování a Investice do nemovitostí.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Finanční trhy a burza Volitelný modul 1
Strategický management Forexové obchodování Volitelný modul 2
Finanční řízení Investice do nemovitostí  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    


Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ondřej Hartman
Ondřej Hartman

Ondřej Hartman je úspěšný profesionální trader a lektor, který se na finančních trzích pohybuje již deset let a který patří k nejvýraznějším osobnostem v tomto oboru u nás. Je autorem mnoha odborných textů, analýz a knih. Do svého vzdělávání investoval a stále investuje nemalé finanční prostředky, díky čemuž prošel osobním mentoringem řady úspěšných zahraničních forexových traderů. Je full-time trader a zároveň spravuje soukromý fond. Mezi jeho koníčky patří psaní knih a lektorská činnost v oblasti forexového tradingu a technické analýzy. Založil portál FXstreet.cz, který se stal největším portálem o tradingu v České republice a na Slovensku. Deníkem Mladá fronta E15 byl zařazen do prestižního seznamu 15 úspěšných osobností v českém byznysu pro rok 2011. Snaží se o to, aby povědomí o forexu rostlo a získávalo seriózní tvář, jako je tomu v zahraničí, kde je FX trading považován za velmi seriózní byznys. V rámci FXstreet.cz se věnuje zejména rozvoji lektorské a vzdělávací činnosti.

Mgr. Tomáš Tatranský
Mgr. Tomáš Tatranský

Mgr. Tomáš Tatranský je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze a řady kurzů a stipendijních pobytů v ČR i v zahraničí, mimo jiné na Graduate School for Social Research při Polské akademii věd ve Varšavě. Od roku 2009 působí především jako nezávislý lektor a publicista, v posledních letech se zaměřuje na vedení kurzů investování na burze, v nichž propojuje teoretické znalosti s praktickým know-how. Ve svém volném čase se věnuje zejména rodině, cestování a komunální politice.

Filip Ondruš, MBA
Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA získával své obchodní a manažerské zkušenosti postupně již od ukončení studia střední průmyslové školy. Sedm let působil v nadnárodní společnosti jako ředitel pobočky s více než sto zaměstnanci, po ročním studiu a pobytu v zahraničí změnil obor a začal působit v oblasti prodeje nemovitostí se specializací na rezidenční developerské projekty. Od roku 2010 působil na centrále zahraniční franšízingové společnosti jako trenér a lektor obchodníků a také jako lektor majitelů franšíz a vedoucích kanceláří v oblasti time management a motivace. Nyní se věnuje převážně lektorské a poradenské činnosti v oblasti osobního a profesního rozvoje a zaměřuje se na vzdělávání manažerů, kteří potřebují zvládat základní techniky vedení lidí a budování manažerského postoje, bez ohledu na to, zdali na manažerské pozici právě začínají, nebo již mají praxi. Manažeři, team lídři či vedoucí skupin oceňují nejen teoretické znalosti, ale také jeho vlastní zkušenosti podložené dlouhodobou a stále trvající praxí na manažerské a zároveň obchodní pozici.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Cena studia pro všechna MBA specializace je 114.000 Kč. Nyní jsme pro vás nicméně připravili slevu na školném, které nyní činí 79.000 Kč bez DPH. Tato nabídka je vška platná pouze do 30.11.2020Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Investiční management - Hodnocení 4.63/5 - Hodnotilo 198 uživatelů