Ekonomika a finanční management

Master of Business Administration (MBA)

Ekonomika a finanční management Master of Business Administration (MBA)

Specializace MBA Ekonomika a finanční management je zaměřena na prohloubení ekonomických a finančních aspektů podnikání s ohledem nejen na české, ale také mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí. Každý manažer či podnikatel musí ovládat postupy finančního rozhodování, aby mohl vést úspěšnou a konkurenceschopnou firmu. Studenti se v rámci specializace komplexně seznámí s principy finančního řízení a naučí se strategickému a operativnímu plánování. Součástí specializace jsou jednotlivé metody a přehled nových přístupů k měření výkonnosti podniku. Pozornost je věnována také využití metod hodnocení výkonnosti v praxi. Specializace je určena pro manažery, finanční ředitele a majitele společností, pro které je problematika financí nezbytnou součástí rozhodovacího procesu. Specializace MBA Ekonomika a finanční management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Operativní plánování, cash flow, Měření výkonnosti podniku a Účetnictví pro podnikatele.

Brožura

Moduly programu

1. BLOK - ZÁKLADNÍ 2. BLOK - SPECIALIZACE 3. BLOK - VOLITELNÝ
Management Operativní plánování, cash flow Volitelný modul 1
Strategický management Měření výkonnosti podniku Volitelný modul 2
Finanční řízení Účetnictví pro podnikatele  
Marketing a Public Relations    
Řízení lidských zdrojů    


Průběh studia

Studium MBA trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje moderní e-learning s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika víkendových dní. Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.

Nad rámec uvedeného studenti mají možnost individuálních konzultací s lektory, které mohou probíhat skrze e-learningové prostředí, virtuální místnost, osobně, telefonicky nebo v emailové podobě. Lektoři jsou po celou dobu studia všem studentům plně k dispozici a studenti se tak na ně mohou obrátit kdykoliv s jakýmkoliv dotazem. K dispozici mají studenti také doplňkové materiály, které vyučující uveřejňují v rámci e-learningu.

E-learningový portál provádí studenty po celou dobu jejich studia. Zde naleznou informace o přednáškách, studijní materiály, harmonogramy přednášek a veškeré potřebné informace, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Nejbližší termín výuky MBA ZÁKLADNÍHO BLOKU je 5. 12. 2020. Do této doby může student absolvovat například moduly ze specializace nebo moduly z volitelného bloku.

Lektoři ve specializaci

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. působí v současné době na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a další. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice. Absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Michal Filla
Ing. Michal Filla

Ing. Michal Filla je absolventem Katedry obchodu a financí na České zemědělské univerzitě v Praze a ve svých odborných pracích se zabýval vnitřními kontrolními systémy v účetnictví. Podílel se na výuce kurzů Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (kurz MBA, kurz Rozvoje ekonomicko-manažerských dovedností pro podnikatele v zemědělství). Je držitelem certifikátu Účetní asistent SÚ a Profesionálního certifikátu v managementu na Open University. Od roku 2000 je členem vrcholového managementu a ředitelem Shared Services Centra mezinárodní skupiny Wienerberger, kde zodpovídá mimo jiné za oblasti účetnictví, HR, IT, právní servis, bezpečnost práce a další služby, vč. daní, pojištění, oblast interních předpisů a metodiky a vnitřní kontroly pro českou a slovenskou součást koncernu. Působil také jako ekonom a pověřenec pro systém jakosti společnosti Cihelna Kinský, spol. s r. o., kde je v současné době jednatelem.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.
Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.

Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. je absolventem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, na které ukončil doktorské studium v oboru Organizace a řízení podniku. V letech 1999 až 2006 působil v oblasti asset managementu a investičního bankovnictví, dále pak ve skupině PPF, kde měl na starost penetraci České pojišťovny na nové trhy (Kazachstán, Bělorusko). Vzdělávání se dále věnoval v rámci množství kurzů u nás i v zahraničí a následně se začal specializovat na management spojený s restrukturalizačními projekty a oceňováním v oblasti podniků, cenných papírů, investic, projektů a nemovitostí. V posledních letech působil jako restrukturalizační manažer ve finanční instituci a jako M & A konzultant.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru.

Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Petra Jílková, Ph.D. je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na Katedře veřejných financí získala v roce 2014 titul Ph.D. a obhájila disertační práci (Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem). Marketingu a financím se věnuje již 10 let, pracovala na pozici produktového manažera v České spořitelně a Komerční bance, kde získala praktické zkušenosti v oblasti marketingové komunikace, vývoje a řízení produktového portfolia. Účastnila se projektu zavedení čipové technologie na platební karty Visa a MasterCard v České republice. Nyní působí na Katedře marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní a dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková
Mgr. Michaela Mrštíková

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková je absolventkou Filozofické fakulty v oboru Řízení lidských zdrojů a andragogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 20 let se pohybuje v automobilovém průmyslu na pozicích spjatých s oblastí personálního řízení. Již 9 let působí na top manažerských pozicích, v současné době ve společnosti TRW Carr, s.r.o. na pozici HR manažer. Má bohaté zkušenosti s řízením a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem a koučováním talentů, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu. Řídí se mottem: „Žij a nech žít…“.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc. Titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham University a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

Školné

Cena studia pro všechna MBA specializace je 114.000 Kč. Nyní jsme pro vás nicméně připravili slevu na školném, které nyní činí 79.000 Kč bez DPH. Tato nabídka je vška platná pouze do 30.11.2020Školné si navíc můžete rozložit až do 10 splátek bez navýšení ceny studia. Rádi vám připravíme splátkový kalendář dle vašich požadavků.

Vyplnit online přihlášku

Další informace

Ekonomika a finanční management - Hodnocení 4.52/5 - Hodnotilo 165 uživatelů