Ing. Michal Filla, Ph.D., LL.M.


Michal Filla_medailonek ESBM

Od roku 2000 je členem vrcholového managementu mezinárodní skupiny Wienerberger ČR v Českých Budějovicích, kde zodpovídá mimo jiné za účetní, daňový, dotační či payroll servis, právní služby, speciální projekty, oblast interních předpisů a metodiky, interní audit a řadu dalších administrativních služeb. Před tím působil jako ekonom a pověřenec pro systém jakosti společnosti Cihelna Kinský, spol. s r. o., Kostelec nad Orlicí.

Ve své bakalářské a diplomové práci se zabýval vnitřními kontrolními systémy v účetnictví a v disertační práci oblastí keramického průmyslu. Externě vyučoval odborné ekonomické předměty na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Rychnově nad Kněžnou a Obchodní akademii v Českých Budějovicích. Podílel se také na výuce kurzu finance programu MBA Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a ESBM. Spolupracuje rovněž s Ústavem managementu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Vysokou školou technicko-ekonomickou v Českých Budějovicích (člen státnicové komise).

Je držitelem certifikátu Účetní asistent SÚ a Profesionálního certifikátu v managementu Open University, kde spolupracoval na výuce modulu finance.