Ing. Milan Uhlár, MBA

Výrobní ředitel Brovedani Slovakia,s.r.o.Postgraduálne štúdium som zvažoval dlhší čas. Vzdelávaciu inštitúciu som si starostlivo vyberal a nakoniec padla voľba na ESBM. Štúdium na ESBM mi poskytlo nielen mnoho nových vedomostí, ale aj zmenilo pohľad na množstvo dejov v mojej manažérskej praxi. Aj vďaka tomu, sa dnes na mnohé problémy pozerám z iného uhla, a to mi výrazne napomáha pri riešení každodenných pracovných úloh. V rámci vzdelávacieho procesu veľmi oceňujem formu výučby v rámci jednotlivých modulov a vysoko profesionálny prístup lektorov. Mám za to, že štúdium na ESBM mi dalo pozitívny impulz, zvýšilo moju chuť po nových vedomostiach a skúsenostiach, a teda profesijne ma posunulo dopredu.