JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M., MBABola to rozhodne správna voľba. Prinieslo mi to rad zaujímavých informácií a s tým spojených poznatkov, využiteľných v praxi. Nepochybujem o tom, že ma to obohatilo v mojom profesijnom pôsobení a každému záujemcovi môžem štúdium len odporučiť. Investícia do vzdelania, je dobrá investícia a táto sa vyplatila.