Mgr. Petra Smolejová, MBANa ESBM jsem studovala personální management. Mimo to, že mě vyučovali špičkoví lektoři, jsem se setkala se spoustou inspirativních osobností i v řadách posluchačů. Škola poskytuje velké množství studijních materiálů a zařizuje mnoho workshopů nad rámec studia. Jako obrovské pozitivum vnímám vždy vstřícné a usměvavé studijní referentky. Rozhodnutí studovat MBA právě na European School of Business & Management považuji za správnou volbu.