Ing. Roman Žlebek, LL.M.

Project Manager v IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.Ako projektový manažér v klinickom výskume potrebujem často riešiť právne otázky, keďže táto oblasť je vysoko regulovaná. Z tohto dôvodu som sa rozhodol rozšíriť si svoje právne povedomie, a po prieskume možností padla voľba na ESBM. Kvalita znalostí lektorov, ústretový prístup, ale aj akreditácia od International Educational Society mi len potvrdili, že moje rozhodnutie bolo správne.