MUDr. Tímea Tkáčiková, MBA

Majitelka estetické kliniky, Esthetic Clinic TTDlho som uvažovala o MBA štúdiu, tak som si urobila internetovú rešerš, nastavila som si hlavné parametre výberu (cena, kredit lektorov, forma štúdia) a vyšla mi jednoznačne inštitúcia European School of Business & Management. Veľmi oceňujem prehľadnosť, logické usporiadanie a vysoký stupeň vypovedajúcej hodnoty študijných materiálov. Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, ktorí majú veľké skúsenosti. Všetko to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti. Táto vysoká profesionalita lektorov, ich odborná erudícia ma príjemne prekvapila a presvedčili ma, že štúdium na ESBM bola pre mňa správna voľba. Ďalším veľkým prínosom bolo pre mňa stretnutie s pani Ing. Bc. Andreou Mašínovou, MBA, LL.M. Semináre, ktoré viedla, boli pre mňa veľmi obohacujúce, pani inžinierka ma vtiahla do problematiky manažmentu zdravotníctva natoľko, že som si s radosťou vybrala vypracovanie nie len seminárnej, ale aj záverečnej práce práve z jej modulu. Skúsenosti a vedomosti, ktoré nám, študentom predala som plnohodnotne využila a aj využívam vo svojej praxi. V neposlednom rade sa chcem úprimne poďakovať študijnému oddeleniu na čele s pani Simonkou Probstovou, pretože práve jej pracovné nasadenia, úžasný ľudský a vysoko profesionálny prístup bol pre mňa hnacím motorom. Na záver chcem podotknúť, že štúdium na ESBM bola jedna z najlepších investícií, ktoré som vo svojom živote urobila. Túto vzdelávaciu inštitúciu vrelo odporúčam svojim známym a kolegom. Celému kolektívu ESBM prajem do budúcna veľa úspechov a tisícky ďalších spokojných študentov.