PhDr. Silvia Olejníková, MBA

Vedoucí odboru Kancelář GR, Stredoslovenská energetika, a.s.Štúdium na ESBM mi pomohlo získať väčší rozhľad v oblasti Corporate management a jeho uplatnenia v každodennej praxi. Mala som tak možnosť nadviazať na predchádzajúce rigorózne štúdium a pokračovať tak v ďalšom svojom vzdelávaní. Vyzdvihnúť musím prácu študijného oddelenia, ktoré vždy ochotne a promptne reagovalo na všetky podnety a požiadavky. Profesori a lektori vždy vykazovali veľmi vysokú úroveň pripravenosti, profesionalitu a odbornú úroveň. Aj na základe týchto skúseností môžem štúdium na ESBM každému vrelo odporučiť. Ďakujem celému tímu ESBM.