Matěj Bodiš, BBAESBM představovala pro mě vynikající školní prostředí. Co mě zaujalo, byla systematika a plynulý přechod mezi jednotlivými moduly v učebním plánu, které na sebe navazovaly. Tato struktura umožnila plynulý postup v materiálech a usnadnila mé celkové studium. Zvláště pozitivní byla příležitost setkávat se s profesionály přímo z oboru. Dále se mi líbila možnost klást otázky a diskutovat s odborníky. Studijní prostředí na ESBM bylo podporující a personál, zejména studijní oddělení, bylo vždy ochotno pomoci. Jakékoli problémy či dotazy byly rychle a efektivně vyřešeny.