Mgr. Bc. Lucia Kandráčová, MBA

Lucia Kandráčová_absolventka ESBM


Mojím hlavným kritériom pri výbere spoločnosti poskytujúcej štúdium MBA bola kvalita. ESMB moje požiadavky spĺňalo a počas štúdia aj potvrdilo. Zostavenie študijného programu Personálny manažment, 3 vzdelávacie moduly, 4 prezenčné výukové dni s prednáškami, ale i možnosťami konzultovať s odborníkmi a 6 seminárnych prác, ma dostatočne pripravili na záverečnú prácu a jej obhájenie. Najviac oceňujem, že za ESMB stoja ľudia – kvalitní lektori a starostlivé študijné oddelenie. Bola to dobrá investícia, naplnila moje očakávania a stihla som to presne za rok.