Kateřina Kříž, MBAStudium na ESBM mi umožnilo aktualizovat své kompetence a získat nové dovednosti, které jsou v souladu s aktuálními trendy. Oceňuji zejména vstřícný přístup studijního oddělení a odborný mentoring lektorů, kteří mi pomohli posunout se v mém podnikání  o několik kroků vpřed. V rámci studia jsem si vytvořila individuální studijní plán, který byl zaměřen na vybudování vlastního podnikání v oboru koučinku. Díky studiu jsem získala znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný start podnikání. Studium na ESBM mi také poskytlo vhled do jiných oborů a pomohlo mi navázat nové vztahy s odborníky z různých oblastí.