Ing. Magda Březná, MBA

Vedoucí předmětové komise odborných předmětů na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, p. o.Pokud se chcete zdokonalit a získat nové poznatky ve svém profesním životě, studujte ESBM. Kombinace široké nabídky programů s vynikajícími lektory vám pomůže rozšířit dosavadní znalosti a upevnit profesní pozici. Nikdy nemůžeme umět všechno, ale můžeme mnoho udělat, abychom hodně uměli. Osobně jsem velmi ráda, že jsem toto studium absolvovala, protože díky němu dokážu vidět některé skutečnosti jiným pohledem a v širších souvislostech. Děkuji ESBM za tuto možnost.