Jan Carda, MBA

Credit Risk Manager, banka CreditasStudium na ESBM mě velmi příjemně obohatilo o praktické zkušenosti z jednotlivých modulů. Velmi kladně hodnotím vstřícný a milý přístup jednotlivých lektorů, kteří mají zájem řešit dopodrobna problematiku dílčích modulů z praktického hlediska. Dále kladně hodnotím výběr základních modulů vč. modulů v rámci specializace. Myslím si, že tento výběr modulů umožňuje získat zkušenosti v oblasti businessu na velmi vysoké úrovni. Děkuji všem z ESBM za velmi příjemnou atmosféru během studia.