Ing. Roman Sikora, MBA

Vedoucí zaměstnanec pro Třinecké železárny, a.s.Studium MBA jsem bral jako jakousi výzvu k dalšímu osobnímu rozvoji. Studium na ESBM mi umožnilo více propojit praktické a teoretické znalosti nejen v rámci zvolené specializace. Velmi pozitivně jsem vnímal zejména vstřícný přístup studijního oddělení a profesionalitu vyučujících lektorů. Možnost účastnit se na bezplatných odborných workshopech nad rámec běžné výuky mi pomohla získat rozsáhlejší přehled zejména v oblasti managmentu.