Miroslav Zeman, MBA

Ředitel společnosti Letmo SKStudium na ESBM byla výborná volba. Příjemně se propojila odborná způsobilost přednášejících, přiměřená cena a velmi funkční informační systém školy. Díky volitelným modulům jsem si mohl vzdělání „napasovat“ na svoje vlastní potřeby a díky tomu mi studium doslova pod rukama pomáhalo měnit nastavené firemní procesy. Po dvaceti letech práce v oboru to bylo příjemné zastavení a revize jednotlivých aspektů mé práce.