prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

Přednosta 1. gynekologicko-porodnické kliniky, Univerzitná nemocnica BratislavaV roku 1994 nastala v mojom živote zásadná zmena – výberovým konaním som sa stal primárom univerzitnej kliniky v Brne a vtedy som pochopil, že okrem medicíny plním aj funkciu manažéra kliniky – organizujem ľuďom prácu, robím lokálnu personálnu politiku, “strážim” výkonnosť kliniky a jej financie a okrem zdravia pacientok som zodpovedný za jej celkový chod. V Brne som pracoval do r. 2007, kedy sa predo mňa postavila ďalšia výzva – založenie univerzitného centra reprodukčnej medicíny a tak som sa vrátil na univerzitnú kliniku v Bratislave, kde zastávam taktiež funkciu primára (v tomto roku je to už 25 rokov) a zároveň vediem toto centrum. 25 ročné skúsenosti v zdravotníckom manažmente v Brne a v Bratislave by ma možno oprávňovali byť spokojný so svojimi schopnosťami viesť kolektív lekárov a sestier. Moja “neposedná” povaha a snaha skúšať vždy niečo nové ma okrem mojich medicínskych vedeckých a publikačných aktivít donútili overiť si svoje skúsenosti s manažmentom i formou skutočného profesionálneho vzdelania. Zvolil som si teda štúdium MBA na ESBM. Mnohí mi povedali – “Načo ti to je? V tvojom veku a s tvojou praxou?” Teraz po absolvovaní štúdia si však môžem povedať, že som sa nepomýlil. Mnohé svoje empirické poznatky z praxe som si overil u profesionálov z ESBM, na niektoré postupy som zmenil názor – skrátka považujem čas strávený štúdiom na ESBM za užitočne využitý. My v medicíne sme navyknutí študovať celý život a držať krok s recentnými informáciami.