Jozef Janáč, MBA

Provozní manažer pro Wellness & Spa, Infinit Maximus Resort BrnoPro všechny, kteří se chtějí odborně i profesně posunout a utřídit si vlastní profesní znalosti a zkušenosti je vhodné MBA studium. V rámci českého vzdělávacího trhu existuje několik nabídek MBA studia, nicméně moje osobní zkušenost se studium na tomto vzdělávacím institutu je velmi pozitivní, jak z hlediska cenové nabídky studia, tak také na základě organizace studia a jeho obsahové náplně. V rámci svého studia jsem absolvoval specializaci zaměřenou na Management gastronomie a hotelnictví, což prakticky reflektovalo mou současnou pracovní pozici a pracovní zkušenosti v oboru. Zdůraznit musím výborný a vstřícný přístup studijního oddělení, zejména paní Simony Probstové. Doposud jsem se s tak ochotným a empatickým přístupem ze strany vzdělávací instituce nesetkal. Struktura předmětů je volena tak, aby umožnila studentům uspořádat jejich znalosti a dovednosti, a tyto své praktické zkušenosti mají možnost rozpracovat do jednotlivých seminárních prací a případových studií, což osobně považuji za další přínos MBA studia. Pozitivně musím hodnotit také přístup lektorů, se kterými bylo možné kdykoliv vést konzultace, a to nejenom o studiu, ale také z hlediska praktických problémů z vlastní pracovní praxe. Celkově hodnotím absolvované MBA studium velmi pozitivně a v rámci nabídky tohoto typu studia na českém vzdělávacím trhu osobně doporučuji volbu MBA studia na European School of Business & Management SE.