Mgr. Zuzana Domanská, MBAŠtúdium MBA som dlho zvažovala a robila selekciu inštitúcií. ESBM bolo pre mňa výbornou voľbou. Ponúka širokú škálu špecializácií, vysoko odborný, ale aj ochotný, nápomocný tím lektorov. Výuka bola vždy zaujímavá a niesla sa v priateľskej atmosfére. Tým, že bloky sú rozdelené na základný a špecializačný, mala som možnosť nadviazať kontakty s kolegami aj z iných odvetví. Časová náročnosť sa dá zvládnuť aj popri pracovnej vyťaženosti. Štúdium na ESBM určite odporúčam a v prípade ďalšieho vzdelávania bude ESBM mojou jasnou voľbou.