Simona Dvořáková, BBAPřínos studia nacházím především v možnosti plného propojení teorie s praxí. Nejenže mne výuka obohatila o řadu teoretických poznatků, ale díky její formě jsem se bez omezení mohla věnovat i svým pracovním povinnostem. ESBM mohu doporučit všem, kteří se chtějí vydat na cestu osobního i profesního růstu.