Ing. Bc. Robert Morávek, MBA

Provozní a technický ředitel, 1. SčV, a.s.Manažerské studium MBA jsem zvažoval několik let a intuitivní výběr školy ESBM v kombinaci s příznivou cenou se posléze ukázal být výbornou volbou. Vlastní studijní systém, organizace výuky, přehlednost a dostupnost studentské sekce na webovém portálu je na velmi vysoké úrovni. Vlastní výuka včetně studijních materiálů byla profesionální a velmi prakticky zaměřená a pro mou osobu na dvou ředitelských funkcích velmi přínosná. Velký dík patří studijnímu oddělení za nadstandardní ochotu, vstřícnost a pomoc. Velmi profesionální a zkušení lektoři přináší nové náhledy na daná studijní témata s velkým odborným přínosem. Jako průkazné poděkování svědčí v mém případě pokračování ve studijním programu LLM po úspěšném zakončení studia MBA. Studium si cením na úrovni vysoko mířené investice do vzdělávání. Na závěr tedy ještě jedno velké, upřímné děkuji vám všem na ESBM a novým studentům přeji mnoho úspěchů a dosažení studijního cíle spolu se zdárným zakončením zvoleného studia.