Daniel Kadlec, MBA

Majitel společnosti, JK SPEDJako pro člověka žijícího aktivním životem, ale ve stejném duchu fungujícího i v profesním nasazení, pro mne byla zkušenost se studiem MBA vítaným zpestřením a zajímavou zkušeností neméně však i hodnotným přínosem, díky němuž jsem propojil své praktické znalosti s teoretickými a vědeckými poznatky v oblasti marketingu a managementu. Organizace a i samotná výuka na ESBM probíhala od začátku do konce na výbornou a rovněž tým lektorů hodnotím jako vysoce profesionální. Zmínit také musím maximální podporu ze strany studijního oddělení a pravidelné workshopy, které svými tématy studentům rozšiřují náhled na jeden z nejsložitějších oborů, jakým jsou pracovní i mimopracovní mezilidské vztahy. Jednoznačně studium na ESBM doporučuji.