Petr Nedbal, MBA

Provozní ředitel, AVE Kladno, s.r.o.Studium, vzhledem k mému profesnímu rozvoji, hodnotím velmi pozitivně. Získané poznatky jsem začal aplikovat v rámci svých pravomocí a začínají generovat výsledky. Daří se mi restartovat procesy, které se po provedených analýzách ukázaly jako chybné. Také se podařilo stabilizovat personální obsazení pracovních pozic a motivovat zaměstnance. A další úspěchy se rýsují. Studium mohu doporučit každému, kdo má zájem o efektivní profesní rozvoj.