Ing. Robert Morávek, MBA, LL.M.Ke studiu na ESBM jsem se přihlásil ze dvou důvodů: rozšíření znalostí v oblasti managementu a práva, a získání praktických dovedností. Absolvoval jsem program MBA a LLM, v současnosti studuji program DBA a přemýšlím i o MSc. Největší přínos vidím v praktické části, tedy v těch dovednostech, které jsem získal i díky tomu, že převážná část lektorů jsou lidé z praxe. Nejedná se tedy o akademické vzdělávání, ale o praktické poznatky převedené do praxe, které již na své pozici plně využívám. I přes moje vytížení musím říct, že při dobrém rozvržení není problém studium absolvovat. Kombinovaný systém studia na ESBM je velmi vhodný.