Bc. Yelena Shadrina, MBA

Senior Financial Accountant, Lendys + Gyr, s.r.o.O dalším vzdělání jsem uvažovala delší dobu. Pečlivě jsem vybírala mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi z pohledu flexibility, akreditací a školného. Nakonec jsem zvolila ESBM a jsem se svou volbou spokojena. Všichni lektoři jsou vstřícní profesionálové s obrovskou praxí v oboru. Získáte nejen teoretické znalosti, ale naučíte se je využívat v pracovním životě. Od e-learningu jsem očekávala online či video lekce, čtyři výukové dny doplněné o studijní materiály mi přišly příliš málo pro takový objem informací. Osobně bych ráda poděkovala paní Mgr. Michaele Mrštíkové za vstřícnost, profesionalitu, přístup a připomínky při vedení mé závěrečné práce. Oceňuji výborný lidský přístup studijního oddělení. Díky titulu MBA a získaným znalostem jsem byla po měsíci v práci povýšena.