PhDr. Petronela Dobošová, MBA

Vedoucí projektová manažerka, Hydromeliorácie, š.p.Štúdium MBA som si vyberala z viacerých ponúk a som rada, že som si vybrala práve štúdium na ESBM a rozhodne sa pri zvažovní ďaľšieho štúdia k Vám ešte vrátim. Poskytnuté možnosti štúdia spĺňali všetky moje požiadavky. Prvotne oceňujem množstvo  ponúkaných programov – študijných odborov. Oceňujem tiež odborný prístup vedenia ESBM, pracovníčok študijného oddelenia, ako aj všetkých lektorov. Ešte raz ďakujem za odborné a profesionálne rady pri spracovávaní záverečnej práce a tiež seminárnych prác, za poskytnuté odborné konzultácie, ktoré využívam aj v praxi. Štúdium na ESBM odporúčam všetkým záujemcom o rozvoj manažérskeho vzdelávania.