Ing. Zuzana Komárová, MBASom ráda, že som sa mohla zúčastniť štúdia programu MBA na ESBM. Oceňujem hlavne vysoko odborne a zároveň veľmi prakticky orientovaný tým lektorov, vďaka ktorým bolo každé naše stretnutie jedinečné. Navyše forma štúdia, ktorú ESBM ponúka, plne rešpektuje pracovnú vyťaženosť svojich študentov. Oceňujem výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací, ktorý je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom pre moju budúcnost. Ďakujem týmto profesionálnemu prístupu lektorov a vedeniu školy!