Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA

Vedoucí oddělení systémových analýz, Retia, a.s.Kdysi dávno mi jeden z učitelů na vysoké škole řekl, že nebudu placený za to, že jsem někde byl, ale za to, co budu umět a jak to dovedu využít v praxi. V době mých prvních vysokoškolských studií to znělo zvláštně, protože docházka se kontrolovala a evidovala, až na výjimky, neustále. MBA studium na ESBM není o tom někde být, napsat si čárku a těšit se na výsledek. MBA studium je o propojení teoretických poznatků s praxí. Nikdo nikoho nezkouší ze seznamů odrážek, nikdo po nikom nechce vzorce zpaměti. Důležitá je schopnost teorii aplikovat do praxe. Abych splnil požadavky na sepsání seminárních prací, přečetl jsem řadu knih a odborných publikací. Bylo by to však málo, kdybych nenašel možnosti jejich praktické aplikace. Čas věnovaný studiu nebyl marný, a v tomto smyslu jsem hrdý na nově získaný titul. Studiem mě provázeli lektoři, vynikající odborníci, úspěšní v akademickém i komerčním světě. Byli pro mě dobrými průvodci na cestě při hledání významu teorie pro každodenní profesní praxi.